Czy klienci muszą przenieść swoje klucze na platformę Azure w przypadku korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server?

Nie. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure daje klientom uprawnienie na platformie Azure, ale nie wymaga fizycznego przeniesienia klucza licencji na platformę Azure.

Related questions and answers