Are Azure reserved instances available in my region? 

You can see if reserved instances for virtual machines are available in your region by exploring configuration and pricing information for Linux virtual machines and Windows virtual machines. 

Virtual Machines

Related questions and answers

  • Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances.

  • Nie. Podatek zostanie dodany osobno.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować maszyny wirtualne pod kątem wydajności magazynu.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z rozruchem.