Are Azure reserved instances available in my region? 

You can see if reserved instances for virtual machines are available in your region by exploring configuration and pricing information for Linux virtual machines and Windows virtual machines. 

Maszyny wirtualne

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Informacje na temat sieciowej grupy zabezpieczeń.

  • Dysk tymczasowy to dysk podłączony bezpośrednio do wdrożonej maszyny wirtualnej. Zamknięcie maszyny wirtualnej powoduje usunięcie danych na dysku tymczasowym. Jeśli potrzebujesz trwałego miejsca do przechowywania danych, jest dostępnych wiele typów i rozmiarów dysków danych trwałych, za które są naliczane osobne opłaty. Więcej informacji można znaleźć w cenniku zasobów magazynowych. Jeśli chcesz korzystać z magazynu trwałych maszyn wirtualnych, zalecamy użycie usługi Managed Disks, która oferuje lepsze funkcje zarządzania, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia.

  • Tak, dzięki funkcji przenośności licencji, jeśli korzystasz z pakietu Software Assurance, możesz „przenieść własną licencję” w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych.

  • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie wirtualne (nie za licencję na oprogramowanie). Szczegółowe informacje o stanach maszyn wirtualnych są dostępne tutaj. StanRozliczeniaSzczegóły| | |Uruchamianie|Tak|Początkowy stan uruchamiania maszyn wirtualnych, czyli ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, ponieważ maszyny wirtualne działają.| |Działające (uruchomione)|Tak|Stan działania maszyny wirtualnej.| |Zatrzymane|Tak|Opłaty naliczane są za zaalokowane rdzenie, a nie za licencję programową. Uwaga: aby przełączyć maszynę wirtualną do stanu zatrzymania, użyj opcji zasilania maszyny wirtualnej, a nie w klasycznym portalu Microsoft Azure.| |Usunięte (bez alokacji)|Nie|Rdzenie nie będą już zaalokowane do maszyny wirtualnej i nie będą za nie naliczane opłaty. Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.|