About Azure Storage Service Encryption (SSE) for Data at Rest

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do usługi Premium Storage.

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

  • Dowiedz się, jak zaprojektować wysoce dostępne aplikacje za pomocą magazynu RA-GRS.

  • Dowiedz się, jak przenosić dane.

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.