Informacje o samonaprawiających się witrynach sieci Web platformy Windows Azure

Jak często zdarzało Ci się budzić w środku nocy z powodu problemu, który można było rozwiązać przez ponowne uruchomienie witryny? Przeczytaj o automatycznie naprawiających się witrynach internetowych platformy Windows Azure.

App Service

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do plików w witrynie internetowej w systemie Windows za pośrednictwem protokołu FTP.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.

  • Przeczytaj często zadawane pytania.

  • Kudu to aparat obsługujący wdrożenia git/hg, zadania WebJob i różne inne funkcje witryn internetowych platformy Azure. Badanie typowych problemów z ciągłym wdrażaniem.

  • Dowiedz się, jak kupić i skonfigurować niestandardową nazwę domeny w usłudze Azure App Service.