About authentication and authorization for API Apps in Azure App Service

Related questions and answers

  • Informacje na temat środowiska App Service Environment w wersji 1, które udostępnia bezpieczne, dołączone do sieci wirtualnej bezpieczne jednostki skalowania na potrzeby uruchamiania wszystkich aplikacji.

  • W tej serii samouczków pokazano, jak wdrożyć (opublikować) aplikację internetową ASP.NET w usłudze Azure App Service Web Apps lub u innego dostawcy hostingu.

  • Kudu to aparat obsługujący wdrożenia git/hg, zadania WebJob i różne inne funkcje witryn internetowych platformy Azure. Badanie typowych problemów z ciągłym wdrażaniem.

  • Dowiedz się, jak uaktualnić bazę danych ClearDB.

  • Dowiedz się, jak usługa Azure App Service umożliwia hostowanie interfejsów API RESTful z obsługą mechanizmu CORS.

  • Jak często zdarzało Ci się budzić w środku nocy z powodu problemu, który można było rozwiązać przez ponowne uruchomienie witryny? Przeczytaj o automatycznie naprawiających się witrynach internetowych platformy Windows Azure.