About authentication and authorization for API Apps in Azure App Service

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak skonfigurować autoskalowanie.

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do plików w witrynie internetowej w systemie Windows za pośrednictwem protokołu FTP.

  • Informacje na temat programu Kudu.

  • Dowiedz się, jak automatycznie skalować poszczególne pule procesów roboczych.

  • Dowiedz się, jak skalować aplikacje w poziomie przy użyciu dystrybucji geograficznej w usłudze Traffic i środowiskach App Service Environment.