Dlaczego nie mogę uruchomić usługi LUIS we własnej subskrypcji?

Zespół bada możliwość uruchamiania usługi Language Understanding (LUIS) w pojedynczych subskrypcjach. Chociaż nie jest obecnie dostępny żaden plan, najnowsze informacje są dostępne tutaj.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers