Dlaczego nie mogę uruchomić usługi LUIS we własnej subskrypcji?

Zespół bada możliwość uruchamiania usługi Language Understanding (LUIS) w pojedynczych subskrypcjach. Chociaż nie jest obecnie dostępny żaden plan, najnowsze informacje są dostępne tutaj.

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Firma Microsoft zapewnia zaawansowaną konwersacyjną sztuczną inteligencję oraz interpretację języka naturalnego, platformę Bot Framework typu open source, pomoc techniczną na poziomie korporacyjnym oraz zachowanie pełnej własności danych i kontroli nad nimi.

  • Asystent wirtualny różni się od Cortany, Alexy i Asystenta Google, ponieważ umożliwia utworzenie asystenta wirtualnego z osobowością odpowiadającą marce. Ponadto wszelkie dane wynikające z interakcji z klientami za pośrednictwem wielu różnych kanałów pozostają Twoją własnością.

  • Aby tworzyć nowe środowiska konwersacyjne, używaj zestawu Bot Framework SDK 4. Modele dialogów w zestawie Bot Framework SDK 3 były przez klientów uważane za zbyt sztywne i ograniczające. Zestaw Bot Framework SDK 4 oferuje modularność i rozszerzalność. Udostępnia on podstawy do tworzenia szablonów botów i akceleratorów rozwiązań. Jeśli już masz w środowisku produkcyjnym boty przygotowane za pomocą zestawu Bot Framework SDK 3, w przewidywalnej przyszłości będą działać w niezmienionej formie. Dowiedz się więcej ze strony z często zadawanymi pytaniami na temat platformy Bot Framework

  • Usługa QnA Maker pomaga utworzyć bota, który podczas rozmowy odpowiada na pytania dotyczące kwestii omówionych w dokumentacji, np. na stronie często zadawanych pytań. Dowiedz się więcej na temat działania usługi QnA Maker

  • Informacje o zestawie Microsoft Bot Framework SDK można znaleźć na stronie https://github.com/microsoft/botframework.

  • Przykłady pulpitów nawigacyjnych usługi Power BI pokazujące sposób uzyskiwania szczegółowych informacji o wydajności i jakości bota znajdują się w przykładowej analizie usługi Power BI.