Centrum wiedzy

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

Wyszukiwanie

Filtruj według produktu

  Pytania dla: Azure SQL Database

  • Czy mogę wstecznie zastosować korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server?

   Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

  • Czy z posiadanych licencji programu SQL Server mogę korzystać zarówno lokalnie, jak i w chmurze?

   Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.

  • Jak użycie jest pokazywane na rachunku?

   Opłaty za wystąpienie zarządzane są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu i magazynu kopii zapasowy...

  • W jaki sposób obliczany jest koszt magazynu kopii zapasowych?

   Magazyn kopii zapasowych jest skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego wystąpienia. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpie...

  • Jaka jest cena wystąpienia zarządzanego?

   Wystąpienie zarządzane umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu. Klienci płacą za zasoby obliczeniowe mierzone w rdzeniach wirtualnych, zasoby magazynu i kopii zapasowych mierzone w gigabajtach (GB) oraz liczbę w...

  • Co stanie się z moją korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server po wygaśnięciu pakietu Software Assurance?

   Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji ...

  • Co, jeśli jeden serwer SQL Database jest aktywny krócej niż godzinę lub jest skalowany w górę do rdzenia wirtualnego z wyższej warstwy przez krócej niż godzinę?

   Opłata jest naliczana za każdą godzinę istnienia wystąpienia zarządzanego i za użyte zasoby magazynu w trakcie tej godziny, nawet jeśli serwer był aktywny krócej niż godzinę. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podst...

  • Co to jest rdzeń wirtualny?

   Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel ...

  • Co to jest korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i czy kwalifikuję się do jej użycia?

   Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL ...

  Nadal nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz?

  Chcesz z kimś porozmawiać?

  Potrzebujesz pomocy od społeczności?