Azure SQL Database를 통한 인텔리전트 성능

리소스 확장, 성능, 자동 튜닝에 대한 클라우드 개발자 가이드v

Ten zasób jest dostępny w języku: 한국어.

Opublikowano: 09.03.2018

앱을 개발할 때는 데이터베이스 성능을 최적화하는 방안을 반드시 고려해야 합니다. Microsoft의 인텔리전트 클라우드 데이터베이스인 Azure SQL Database는 개발자의 작업을 간소화하고 워크로드에 맞게 설계되었으므로 중요한 순간에 어렵지 않게 작업할 수 있습니다. "Azure SQL Database를 통한 인텔리전트 성능(Intelligent Performance with Azure SQL Database)"을 읽고 최소 비용으로 데이터베이스의 성능을 극대화하고 최적화하는 방안을 찾아 보세요. eBook에서 데이터베이스 성능을 다음 3가지 관점에서 알아보세요.

• 동적 리소스 확장

• 데이터베이스 성능 기능

• 인텔리전트 성능 모니터링 및 튜닝

이 eBook을 무료로 다운로드하여 데이터베이스에 필요한 리소스가 있는지 확인하고, 해당 리소스를 최대로 활용하며, SQL의 최고 성능을 위해 백그라운드에서 항시 최적화하세요.


리소스는 영어로 제공됩니다.Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Chcę otrzymać informacje, wskazówki i oferty dotyczące Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności