Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Grafiki informacyjne o systemie Microsoft Azure

These technical infographics are excellent for learning and training. Zoom into details, download, or print (26 x 39 in./66.04 x 99.06 cm).

Explore solution architectures to get guidance on designing and implementing secure, highly-available, performant and resilient solutions on Azure.

Microsoft Azure
Omówienie funkcji, usług i typowego użycia platformy Azure.
Zarządzanie tożsamością w chmurze i dostępem do chmury
Omówienie podstawowych usług tożsamości platformy Azure w formie graficznej.
Bezpieczeństwo chmury
Omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem, prywatnością i zgodnością na platformie Azure.
Zarządzanie interfejsami API
Podsumowanie informacji dotyczących bezpiecznego publikowania interfejsów API dla partnerów, pracowników i innych deweloperów w odpowiedniej skali.
Program SharePoint z programem SQL Server AlwaysOn
Informacje dotyczące konfigurowania wdrożenia farmy programu SharePoint z programem SQL Server skonfigurowanym dla programu AlwaysOn za pomocą usług infrastruktury.
Tworzenie aplikacji w chmurze w rzeczywistych warunkach
Metody tworzenia rozwiązań w chmurze w rzeczywistych warunkach oparte na wzorcach.
Skalowanie aplikacji za pomocą usług w chmurze
Informacje o skalowaniu aplikacji przy użyciu usług w chmurze, łącznie z projektowaniem, wdrażaniem i dostosowywaniem.
Gry na urządzenia przenośne
Opis funkcji gier, łącznie z danymi, przetwarzaniem, uwierzytelnianiem i multimediami.
Wzorce projektowe oparte na chmurze
Informacje o typowych problemach występujących podczas projektowania aplikacji hostowanych w chmurze i wzorców projektowych ze wskazówkami.
SQL Server 2016
Przegląd funkcji programu SQL Server 2016: lokalnych, w chmurze i mieszanych. Sprawdź, jak Twoje bieżące umiejętności i wiedza dotyczące programu SQL Server mogą pomóc w przejściu do programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure, a także do Bazy danych SQL Azure.
Enterprise Mobility
Zobacz, jak rozwiązanie Microsoft Enterprise Mobility integruje się ze środowiskiem, tj. użytkownikami i infrastrukturą lokalną. Poznaj kluczowe możliwości każdego z filarów rozwiązania: obsługi tożsamości, urządzeń, aplikacji i danych.