Pomiń nawigację

设计混合云策略:身份和访问管理

Zasób „设计混合云策略:身份和访问管理” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(简体).

Opublikowano: 22.03.2018

超过 80% 的受调查组织当前正在使用混合云方法(来源:《2017 年 Microsoft 混合云使用情况》)。为帮助简化企业的复杂混合环境,你需要有效的身份和访问管理策略 - 帮助合并员工为本地网络和云服务创建的多个身份和凭据。

通过此电子书,你将了解 Azure 解决方案如何帮助解决以下常见混合云身份和访问难题:

• 合并用户身份。

• 实施单一身份,以更好地进行管理并降低成本。

• 通过易于管理的身份提高安全性。

• 将新应用集成到系统中。

资源提供英语版本。

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.