Przejdź do głównej zawartości

Seria e-booków „How to Choose the Right Azure Services for Your Applications—It’s not A or B” (Jak wybrać właściwe usługi platformy Azure dla swojej aplikacji — to nie jest wybór między A i B)

Opublikowano: 17.06.2022

Przenosząc się do chmury, trzeba podjąć ważną decyzję: wybrać usługę platformy Azure do hostowania własnych aplikacji. Ludzie często widzą to jako wybór między A i B. Przykładowo można zadać pytanie „czy wszystkie nasze aplikacje powinniśmy hostować w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), czy w usłudze Azure App Service?” 

Takie podejście „A albo B” to pozostałość po tradycyjnych praktykach z czasów korzystania ze środowisk lokalnych, kiedy to tworzenie i wdrażanie platformy aplikacji wymagało dużych inwestycji dokonywanych z góry i długich czasów realizacji. Dzięki platformie Azure zasoby aprowizuje się i zwalnianie stosownie do potrzeb, nie trzeba więc decydować się tylko na A lub tylko na B. Łatwiej i ekonomiczniej jest przestawić się na modularne podejście A+B. Samemu wybiera się odpowiednie narzędzia do każdego zadania, ponieważ nie istnieje ograniczenie do jednej usługi mającej hostować wszystkie aplikacje.

Przeczytaj e-book How to Choose the Right Azure Services for Your Applications—It’s not A or B (Jak wybrać właściwe usługi platformy Azure dla swojej aplikacji — to nie jest wybór między A i B) i dowiedz się, jak:

  • Stosować zasady podejścia A+B, aby wybrać usługę Azure spełniającą wymagania każdej z aplikacji.
  • Przyjąć modularne podejście przy migrowaniu aplikacji lokalnej na platformę Azure.
  • Szybciej, sprawniej i na dużą skalę zmodernizować swoje aplikacje.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane