Pomiń nawigację

雲端技能與組織影響力

雲端技能如何加速 IT 專業人員的職涯發展

Zasób „雲端技能與組織影響力” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(繁體).

Opublikowano: 30.01.2018

加速貴組織採用雲端技術,同時加速自己的 IT 職涯發展。隨著雲端運算平台的成長,擁有雲端趨勢 (如 DevOps) 證照和正式雲端開發訓練的人,不僅對其職業生涯有助益,而且對其組織採用和擴展雲端服務也會產生更顯著的影響。


下載此 International Data Center (IDC) 白皮書以探索:

• IT 專業人員如何使用雲端技能來影響組織

• 對雲端專業人士來說最有影響力的技能

• 影響雲端專業人員的重要趨勢

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.