Pomiń nawigację

클라우드 기술 및 조직 영향

클라우드 기술을 통해 IT 전문가의 커리어를 개발하는 방법

Zasób „클라우드 기술 및 조직 영향” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 한국어.

Opublikowano: 30.01.2018

조직의 클라우드 기술 도입을 가속화하는 동시에 귀하의 IT 커리어를 개발하세요. 클라우드가 컴퓨팅 플랫폼으로 성장함에 따라 DevOps와 같은 클라우드 동향에 대한 인증 및 공식 클라우드 개발 교육을 받은 기업은 경력을 향상시킬 뿐만 아니라 조직의 클라우드 서비스 도입 및 확장에 대해 큰 영향력을 가지게 되었습니다.


이 IDC(International Data Center) 백서를 다운로드하려면 다음을 살펴보십시오.

• IT 전문가가 클라우드 기술을 사용해 조직에 영향을 미치는 방법

• 클라우드 전문가에게 가장 영향력 있는 기술

• 클라우드 전문가에게 영향을 미치는 주요 동향

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.