Gartner 的 IaaS 魔力象限

下载 Gartner 研究报告

Zasób „Gartner 的 IaaS 魔力象限” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(简体).

Opublikowano: 15.08.2017

凭借愿景完整性以及在 IaaS 市场中的执行能力,Microsoft 已被 Gartner 列入 2017 年度全球云基础结构即服务 (IaaS) 魔力象限的“领导者”象限。事实上,在适用于企业云工作负载的 IaaS、PaaS 和 SaaS 解决方案魔力象限中,Microsoft 均被 Gartner 列于“领导者”象限中。

为满足业务需求,我们推出了丰富的云产品/服务组合,其中包括 Azure 基础结构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS),这些产品令我们独树一帜。注册以下载完整的 Gartner 报告。

为满足业务需求,我们推出了丰富的云产品/服务组合,其中包括 Azure 基础结构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS),这些产品令我们独树一帜。注册以下载完整的 Gartner 报告。

Gartner 不对其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务表示认可或赞同,并且不建议技术用户只选择评分最高或称号最响亮的供应商。Gartner 研究出版物包括 Gartner 的研究组织的观点,不应被解释为事实陈述。Gartner 不承担与此研究相关的所有明示或暗示保证,包括适销性或特定用途适用性方面的任何保证。

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Aby pobrać raport, zaloguj się lub podaj swoje dane.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.