Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący rozwiązań IaaS

Opublikowano: 2016-09-09

Firma Gartner umieściła firmę Microsoft w rankingu Leaders Quadrant w raporcie 2015 Magic Quadrant dotyczącym infrastruktury chmury jako usługi (IaaS), opierając swoją decyzję na kompletności wizji i możliwości skutecznego działania na rynku rozwiązań IaaS. Firma Gartner definiuje rozwiązanie IaaS jako standaryzowaną, wysoko zautomatyzowaną ofertę, w przypadku której zasoby obliczeniowe oraz stanowiące ich uzupełnienie możliwości magazynowania i pracy w sieci są własnością usługodawcy, które oferuje je klientom na żądanie. Firma Microsoft jest w tej chwili jedynym dostawcą, który otrzymał tytuł lidera w raportach Magic Quadrant firmy Gartner dotyczących infrastruktury chmury jako usługi, platformy aplikacji jako usługi, usług magazynowania w chmurze oraz wirtualizacji serwerów. Wierzymy, że stanowi to potwierdzenie słuszności strategii, którą firma Microsoft wybrała w celu umożliwienia użytkownikom wyboru spośród oferowanych przez nas wiodących w branży usług infrastruktury, usług platformy oraz rozwiązań hybrydowych.**

Znajdź więcej zasobów

** W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Sign-in to download

- Or -

Please sign in or provide your information below to download the report.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.