Pomiń nawigację

Gartner Magic Quadrant for IaaS

Gartner 리서치 보고서 다운로드

Zasób „Gartner Magic Quadrant for IaaS” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 한국어.

Opublikowano: 15.08.2017

Gartner는 IaaS 시장에서 비전의 완성도와 실행력을 기준으로 2017년 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service(IaaS)에서 선두업체로 Microsoft를 선정했습니다. 사실 Microsoft는 엔터프라이즈 클라우드 워크로드용 IaaS, PaaS 및 SaaS 솔루션을 통틀어 Gartner Magic Quadrant에서 선두업체로 인정받고 있습니다.

Microsoft는 Azure Iaas(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service) 등 비즈니스 요구에 맞춰 설계된 광범위한 클라우드 제품 포트폴리오로 독보적인 위치를 지키고 있습니다. Gartner 보고서 전문을 다운로드하려면 등록하십시오.

Gartner는 리서치 출간물에서 언급한 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며 기술 사용자에게 최고의 평가 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner 리서치 출간물은 Gartner Research 조직의 의견으로 구성되어 있으므로, 사실의 서술로 해석해서는 안 됩니다. Gartner는 이번 조사와 관련하여 상업성에 대한 보장 또는 특정 목적 적합성 등 명시적이거나 묵시적인 모든 보장을 부인합니다.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Aby pobrać raport, zaloguj się lub podaj swoje dane.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.