Pomiń nawigację

laaS(Infrastructure as a Service) 분야에 대한 가트너의 Magic Quadrant

2018 가트너 리서치 보고서를 다운로드하십시오.

Zasób „laaS(Infrastructure as a Service) 분야에 대한 가트너의 Magic Quadrant” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 한국어.

Opublikowano: 16.07.2018

가트너 조사기관은 2018년 전 세계 Cloud laaS(Infrastructure as a Service) 분야에서 Magic Quadrant의 리더로 Microsoft를 5년 연속 선정하였습니다. 

Microsoft Azure IaaS는 귀사의 모든 워크로드 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Azure는 고유한 하이브리드 배포 모델과 동종업계 최고의 규정 준수 및 보안 기능을 제공합니다. 또한 Azure가 오픈 소스 기술을 지원하므로 귀하가 선호하는 도구를 사용할 수 있습니다.

가트너가 IaaS 제공업체에 대해 평가한 전반적 사항은 제품의 장점, 주의점, 최상의 클라우드 공급업체 추천 등입니다. 가트너의 보고서를 다운로드하여 자세히 알아보십시오.

*Gartner는 리서치 출간물에서 언급한 어떠한 공급업체, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며 기술 사용자에게 최고의 평가 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권고하지 않습니다. Gartner 리서치 출간물은 Gartner Research 조직의 의견으로 구성되어 있으므로, 사실의 서술로 해석해서는 안 됩니다. Gartner는 이번 조사와 관련하여 상업성에 대한 보장 또는 특정 목적 적합성 등 명시적이거나 묵시적인 모든 보장을 부인합니다.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.