Pomiń nawigację

GDPR 釐清:19 個常見問題解答

Gartner 報告

Zasób „GDPR 釐清:19 個常見問題解答” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 中文(繁體).

Opublikowano: 05.02.2018

由於歐洲一般資料保護法規 (GDPR) 的影響遠超出歐盟 (EU) 本身範圍,世界各地的安全性和風險管理領導者必須使其組織為 GDPR 永續的合規性做好準備。

在這份 Gartner 報告中,您將獲得有關 GDPR 的一些最常見問題的解答,以協助您的團隊了解法規要求並優先採取風險降低行動。常見問題集包含:

• GDPR 適用於我們嗎?

• 我可以處理哪些個人資料?

• 我應該在隱私權聲明中包含什麼內容?

• 雲端技術與 GDPR 有何關係?

資源以英文提供。

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.