Pomiń nawigację

Badanie Total Economic Impact™ dotyczące analizy na platformie Microsoft Azure za pomocą usługi Power BI

Ten zasób jest dostępny w Español, Français, 日本語, Deutsch, Português, Nederlands, English.

Opublikowano: 03.10.2019

Przeczytaj to badanie organizacji Forrester Consulting przeprowadzone na zlecenie firmy Microsoft, aby dowidzieć się, jak firmy osiągnęły lepszą wydajność analizy przy obniżonych kosztach. 

Organizacja Forrester przeprowadziła wywiady z czterema klientami oraz ankiety w 364 firmach dotyczące wykonywania analizy na platformie Azure za pomocą usługi Power BI. Spośród ankietowanych klientów 85 procent potwierdziło lub zdecydowanie potwierdziło, że dobrze zintegrowane funkcje analizy, bazy danych i magazyn, pakiet zarządzania danymi i narzędzia do analizy biznesowej przyniosły korzyści organizacjom. Klienci odnotowali także, że całkowity koszt ofert analizy i analizy biznesowej firmy Microsoft jest średnio o 21,9 procent niższy w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami analitycznymi. 

Na podstawie przeprowadzonych badań firma Forrester przewiduje, że rozwiązanie do analizy i analizy biznesowej firmy Microsoft może zapewnić następujące korzyści:
  • Zyski w wysokości 22,1 mln USD na przestrzeni trzech lat przy kosztach wynoszących 6 mln USD, co daje wartość bieżącą netto w wysokości 16,1 mln USD oraz przewidywany zwrot z inwestycji wynoszący 271 procent.
  • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania o 25,7 procenta.
  • Lepsza ogólna wydajność systemu analitycznego z poprawionymi zabezpieczeniami danych, usprawnionym podejmowaniem decyzji i szerszym dostępem do danych. 

Pobierz raport, aby przeczytać o potencjalnym wpływie finansowym, jaki usługi analityczne firmy Microsoft mogą mieć na Twoją organizację. 

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane