Forrester Research 報告:了解開放原始碼如何讓企業轉型

Ten zasób jest dostępny w języku: 中文(繁體).

Opublikowano: 01.11.2016

為什麼您和您的組織應該採用開放原始碼?
        
根據 Forrester Research 針對軟體決策者的調查報告指出,41% 的受訪者認為增加其使用開放原始碼是 2016 年的高或關鍵優先順序。越來越多的 Fortune 50 和 Fortune 100 公司正在使用開放原始碼工具推動數位創新。

Forrester 報告<開放原始碼強化企業數位轉型>說明有關企業如何及為何對使用開放原始碼技術要採取開放態度。若要了解此變更的動力來源及其影響力,請填寫此表單以讀取完整報告。

資源以英文提供。

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.