Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury

Ten zasób jest dostępny w języku: Deutsch, Français, Español, Português, English.

Opublikowano: 29.05.2020

Dostarczaj nową wartość biznesową, rozwijając swój zespół IT w celu wspierania strategii chmury w Twojej firmie. Ten raport firmy Gartner zawiera szczegółowe informacje o możliwościach dotyczących ról infrastruktury i operacji IT, które można dostosować w miarę planowania migracji w chmurze przez firmy. 

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu sprostania następującym wyzwaniom: 

  • Wdrażanie w chmurze powiedzie się w długim okresie tylko wtedy, gdy organizacje IT wprowadzą podstawowe zmiany w zakresie misji organizacji i ról członków zespołu. Inicjatywy w chmurze napotykają problemy bez jasno zdefiniowanego działu kierowniczego ani bez posiadania fachowej wiedzy umożliwiającej kierowanie wysiłkami organizacji.
  • Mimo że istniejące działania z dziedziny infrastruktury i operacji muszą być kontynuowane przez jakiś czas, większość przedsiębiorstw przyjmie wewnętrzny model pośrednictwa dotyczący usług w chmurze. Zespoły ds. infrastruktury i operacji mogą zostać przemieszczone, jeśli nie będą koncentrować się na utrzymaniu swojego znaczenia.
  • Liderzy z dziedziny infrastruktury i operacji mogą doświadczyć spadku znaczenia własnych zespołów (albo nawet ich zastąpienia) kosztem przyjaznych dla chmury wzorców organizacyjnych, takich jak rozproszona infrastruktura DevOps.

Rozwijaj infrastrukturę i operację w swojej organizacji, aby pozostać w wyścigu w epoce chmury, Craig Lowery, 6 lutego 2020 r.

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności