Pomiń nawigację

엔터프라이즈 클라우드 전략

응용 프로그램 포트폴리오를 클라우드로 전환하는 검증된 방법

Zasób „엔터프라이즈 클라우드 전략” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 한국어.

Opublikowano: 16.08.2017

클라우드 전환과 관련해 지금 알아 두어야 할 내용

엔터프라이즈 클라우드 전략(Enterprise Cloud Strategy) eBook의 두 번째 버전은 전략을 세워 엔터프라이즈 클라우드 마이그레이션을 실행하는 방법에 대한 필수 정보를 한데 정리한 것으로, 다음과 같은 주제를 신속하게 파악할 수 있습니다.

  1. 하이브리드, 공용 또는 사설 클라우드 환경 중 선택할 때 고려해야 할 점
  2. 클라우드가 비용을 절감하고 나아가 사내 데이터센터(on-Premises) 컴퓨팅을 활용하는 방식
  3. 새로운 분석 및 IoT 기능
  4. 보안 및 규정 준수 고려 사항


IT 및 비즈니스 리더를 위한 이 유용한 자료는 클라우드 전환에 대한 종합적 시각을 제시하고 응용 프로그램 마이그레이션, 이해관계자와의 협력, 클라우드 아키텍처 청사진과 같은 주제의 세부적인 지침을 제공합니다.

 

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.