Pomiń nawigację

Cutting Right to the Code: 코드 없는 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 되는 웹 개발자 가이드

Zasób „Cutting Right to the Code: 코드 없는 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 되는 웹 개발자 가이드” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku 한국어.

Opublikowano: 25.08.2016

네트워크 단에서 공격에 취약한 부분을 최소화하는 것은 모든 웹 개발자들이 겪는 고충입니다. 웹 개발자들은 시간이 많이 드는 백업, 확장 계획 및 로깅 등 필요한 작업도 병행 해야 합니다. 이 전자책과 책에 포함된 코드 샘플, 샘플 앱 및 ARM 템플릿은 웹 개발자가 코딩이 아닌 작업을 없애고 코딩 작업을 더 빠르게 수행하는 데 도움이 됩니다. 이 전자책을 통해 사용 패턴 및 추세 파악, 콘텐츠 배포 네트워크에 연결, 검색 구현 사용자 지정, 앱의 사용자 및 액세스 스토리 구현, 자동으로 확장되도록 서버 구성 등에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

리소스는 영어로 제공됩니다.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.