Pomiń nawigację

Ewolucja środowiska obliczeniowego: Maszyny wirtualne, kontenery, funkcje bezserwerowe — której technologii użyć w określonej sytuacji?

Ten zasób jest dostępny w 日本語, Español, Deutsch, Português, Français, English.

Opublikowano: 20.04.2022

Dowiedz się, jak identyfikować technologie obliczeniowe odpowiednie do potrzeb biznesowych. Skorzystaj z podstawowych informacji w tym bezpłatnym raporcie firmy Gartner®, aby porównać możliwości sterowania oraz elastyczność chmury hybrydowej maszyn wirtualnych, kontenerów i funkcji bezserwerowych. 

Przeczytaj ten raport, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych kluczowych zaleceń: 

  • „Przeanalizowanie i zinterpretowanie unikatowych przypadków i modeli użycia dla każdego scenariusza obliczeniowego w celu zapewnienia dopasowania strategicznego.
  • Przyjęcie podejścia skupionego na aplikacji przez dopasowanie odpowiedniej technologii obliczeniowej na podstawie architektury aplikacji, umiejętności organizacji i innych czynników decyzyjnych opisanych w tym badaniu.
  • Określenie priorytetów dotyczących dostawców platform, którzy obsługują scenariusze obejmujące wiele różnych środowisk (chmurę, centrum danych i infrastrukturę brzegową), oferując spójny model zarządzania, ładu i pomocy technicznej.
  • Ocena wschodzących trendów w obszarze kontenerów i funkcji bezserwerowych oraz utworzenie planu działania dotyczącego sposobu i czasu reagowania na te trendy”.

Ewolucja środowiska obliczeniowego: Maszyny wirtualne, kontenery, funkcje bezserwerowe — której technologii użyć w określonej sytuacji?, Arun Chandrasekaran, 1 czerwca 2021 r.Gartner to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i jest używany w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane