Choosing the Best Backend for Your Mobile App

Zasób „Choosing the Best Backend for Your Mobile App” jest niedostępny w języku Polski. Informacje są dostępne w języku English (US).

Opublikowano: 2014-05-01

If you build mobile apps for a living, you know how many decisions can impact development time and app performance. One of the biggest: the backend you pick. This 18-page Microsoft white paper provides a concise yet thorough overview of backend option pros and cons—from building and hosting your own backend to using one from a public cloud provider. Drill into all the popular cloud-based “as-a-service” options—infrastructure (IaaS), platform (PaaS), and backend (BaaS)—untangling the terminology and teasing apart the differences.

Znajdź więcej zasobów

Po prostu wypełnij ten formularz, aby pobrać raport. (Wszystkie pola są wymagane)

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.