Pomiń nawigację

Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 02.05.2019

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia. Tutaj używamy usługi Azure Blockchain jako podstawowej zarządzanej sieci łańcucha bloków i kompilujemy aplikację konsorcjum, która może pozyskiwać sygnały z odpowiednich interfejsów użytkownika i przekazywać dane z księgi do aplikacji korzystających z nich w konsorcjum.