Przejdź do głównej zawartości

Podręcznik usługi Azure Virtual Desktop: Podstawy zabezpieczeń

Opublikowano: 03.09.2021

Dowiedz się, jak zabezpieczyć środowisko usługi Azure Virtual Desktop podczas migrowania infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI) na platformę Azure. Przeczytaj ten podręcznik zabezpieczeń, aby uzyskać praktyczne wskazówki techniczne dotyczące ochrony aplikacji i danych we wdrożeniu usługi Azure Virtual Desktop.

Pobierz podręcznik i: 

  • Zapoznaj się z architekturą usługi Azure Virtual Desktop.
  • Dowiedz się, które narzędzia firmy Microsoft i usługi zabezpieczeń platformy Azure są konfigurowane automatycznie, a za które odpowiadasz samodzielnie.
  • Zaimplementuj odpowiednie środki zabezpieczeń dla danych, aplikacji, tożsamości użytkowników, hostów sesji i dostępu do sieci w organizacji.
  • Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące korzystania z usługi Azure Security Center i ulepszania wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure. 

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane