Pomiń nawigację

Platforma Azure dla architektów, wersja trzecia

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych aplikacji w chmurze o wysokiej dostępności

Opublikowano: 04.09.2020

Uzyskaj wskazówki ekspertów dotyczące projektowania na potrzeby chmury, bezserwerowego i analizy danych

Opieraj swoje rozwiązania dla chmury o strategię i architekturę, które spełniają wymagania Twojej organizacji. W e-booku Azure for Architects (Platforma Azure dla architektów) wydawnictwa Packt Publishing znajdziesz wytyczne na temat wszystkiego, od omówienia podstawowych usług po dostarczanie zaawansowanych rozwiązań. Z tej zaktualizowanej trzeciej wersji dowiesz się również, jak projektować architektury bezserwerowe i uzyskiwać wartościowe szczegółowe informacje z systemów danych. Tematy, z którymi się zapoznasz, będą obejmować:

  • Typowe wzorce projektowe, zasady i najlepsze rozwiązania dotyczące pracy z platformą Azure.
  • Projektowanie pod kątem wysokiej dostępności, wydajności, skalowania i odporności oraz podejmowanie świadomych decyzji co do wdrażania.
  • Podstawowe usługi platformy Azure oraz rozwiązania zaawansowane wykorzystujące Internet rzeczy, obliczenia bezserwerowe, metodykę DevOps i usługi danych.
  • Sposoby upewniania się za pomocą narzędzi do zarządzania kosztami, zabezpieczania i monitorowania, że rozwiązania spełniają wymagania biznesowe.
  • Jak przyspieszyć i uprościć tworzenie aplikacji dzięki bezserwerowym usługom obliczeniowym. Twórz funkcje sterowane zdarzeniami i projektuj aplikacje oparte na zdarzeniach — za pomocą usługi Azure Functions.
  • Jak szybko tworzyć rozwiązania umożliwiające łączenie aplikacji i usług oraz automatyzowanie przepływów pracy bez pisania kodu — przy użyciu usługi Azure Logic Apps. 
  • Zapewnij najlepsze czasy szczegółowym informacjom dzięki migracji systemu magazynu danych do usługi Azure Synapse Analytics — w pełni zarządzanej usługi analizy.

Przyjmij podejście strukturalne do programowania i twórz rozwiązania szybciej, bazując na zaktualizowanej trzeciej wersji tego bezpłatnego e-booka.


Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane