Pomiń nawigację

Raport Magic Quadrant 2021 firmy Gartner® dotyczący infrastruktury chmury i usług platform

Ten zasób jest dostępny w języku: Deutsch, Français, Español, English.

Opublikowano: 25.11.2021

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się, jak infrastruktura chmury i usługi platformy Microsoft Azure pomogły firmie Microsoft stać się liderem raportu Magic Quadrant.

Pobierz ten raport, aby poznać następujące mocne strony: 

  • Szeroki zakres korzyści: Firma Microsoft oferuje najszerszy zestaw możliwości, obejmujący pełen zakres potrzeb IT przedsiębiorstw — od rozwiązań SaaS do PaaS i IaaS — w porównaniu z innymi dostawcami na tym rynku. Z perspektywy rozwiązań IaaS i PaaS firma Microsoft oferuje atrakcyjne możliwości — od narzędzi deweloperskich, takich jak Visual Studio i GitHub, do usług w chmurze publicznej.
  • Relacje z przedsiębiorstwami: Przedsiębiorstwa często wybierają platformę Azure ze względu na zaufanie do firmy Microsoft zbudowane przez wiele lat. Takie strategiczne dopasowanie do firmy Microsoft zapewnia korzyści z platformy Azure na niemal każdym rynku pionowym.
  • Wdrożenia usług danych: Inicjatywy platformy Microsoft Azure w dziedzinie operacyjnych baz danych i rozwiązań obsługujących dane big data odniosły duży sukces w ubiegłym roku. Usługa Azure Cosmos DB i powiązana z nią oferta usługi Databricks wyróżniają się pod względem wdrożeń u klientów. 

Raport Magic Quadrant 2021 firmy Gartner® dotyczący infrastruktury chmury i usług platform, Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, Kevin Ji, David Wright, 27 lipca 2021 r.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.