Zasoby Azure

Pliki do pobrania

Pobierz potrzebne zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Code Samples < >

Przykłady kodu

Dowiedz się, jak korzystać z usług platformy Azure za pomocą kodu

Whitepaper

Oficjalne dokumenty

Wyświetl popularne oficjalne dokumenty i raporty analityków

Events

Wydarzenia

Znajdź wydarzenie, w którym możesz samodzielnie wziąć udział, lub seminarium internetowe

Szkolenia

Odkryj szkolenia i programy certyfikacji

Templates

Szablony

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów utworzonych przez społeczność

Aktualizacje platformy

Dowiedz się więcej na temat aktualizacji produktów Azure

Seminaria internetowe

Zarejestruj się w celu wzięcia udziału w seminariach internetowych dotyczących platformy Azure i obejrzyj zarejestrowane seminaria internetowe na żądanie

Centrum wiedzy

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące produktów Azure.

Bezpłatne szkolenie online na temat platformy Azure

Szybko zyskaj umiejętności w zakresie platformy Azure i dbaj o ich aktualność dzięki najnowszemu szkoleniu dostarczonego we współpracy z firmą Pluralsight.

Zarządzanie infrastrukturą na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie
W ramach tego bezpłatnego kursu online omawiane są najlepsze praktyki zarządzania rozwiązaniami IaaS na platformie Azure
Programowanie przy użyciu platformy .NET na platformie Microsoft Azure — wprowadzenie
W ramach tego bezpłatnego kursu online omawiany jest sposób programowania i wdrażania aplikacji sieci Web .NET na platformie Azure
Rozpoczynanie pracy z usługą Microsoft Azure Virtual Machines
W ramach tego bezpłatnego kursu online omawiany jest sposób wdrażania bezpiecznych, wydajnych i wysoko dostępnych rozwiązań IaaS platformy Azure