Microsoft FastTrack for Azure

Przyspiesz wdrożenia swoich klientów na platformie Azure, podnosząc własne umiejętności i ucząc się od inżynierów platformy Azure.

Korzyści z programu FastTrack for Azure

Zdobądź umiejętności w zakresie najnowszych usług, współpracując z inżynierami odpowiedzialnymi za platformę Azure.

Poznaj sprawdzone praktyki, zasoby i wzorce architektury używane w pomyślnych wdrożeniach platformy Azure.

Skróć czas osiągania korzyści z projektów na platformie Azure, przyspieszając planowanie, programowanie i wdrażanie.

Program FastTrack for Azure zapewnia

Odnajdywanie

Pomoc w zdefiniowaniu wizji i celów biznesowych oraz oceny wymagań dotyczących architektury.

Włączenie rozwiązania

Sprawdzone rozwiązania, zasady projektowe i narzędzia dla aplikacji biznesowych.

Wdrożenie

Współpraca na potrzeby pomyślnego wdrożenia Twoich rozwiązań platformy Azure w środowisku produkcyjnym.

Program FastTrack for Azure może pomóc Ci w następujących kwestiach:

 • Migracja systemu Windows Server
 • Migracja programu SQL Server
 • Migracja oprogramowania SAP
 • Modernizacja aplikacji
 • Analiza danych

Warunki do spełnienia przez kwalifikujących się klientów:

Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.

Dostępność programu FastTrack for Azure w danym regionie. Zobacz często zadawane pytania, aby zobaczyć wszystkie lokalizacje.

Wyznaczony projekt obsługiwany przez program FastTrack for Azure, który w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia asysty w ramach programu FastTrack for Azure wygeneruje przyrostowe opłaty za użycie platformy Azure wynoszące co najmniej $5000 miesięcznie.

Rozwiązania obsługiwane w programie FastTrack for Azure

Dostępne teraz:

 • Migracja centrum danych
 • System Windows Server na platformie Azure
 • SAP na platformie Azure
 • Ciągłość biznesowa i odzyskiwanie po awarii
 • Azure Arc
 • Obliczenia o wysokiej wydajności
 • Aplikacje natywne dla chmury
 • DevOps
 • Modernizacja aplikacji
 • Internet rzeczy
 • System Linux na platformie Azure
 • Analiza w skali chmury
 • Inteligentne aplikacje
 • Inteligentni agenci
 • Windows Virtual Desktop
 • Modernizacja danych z użyciem platformy Azure
 • Zabezpieczenia i zarządzanie
 • Dane rozproszone globalnie
 • Azure Marketplace
 • Podstawowe zagadnienia i ład

Często zadawane pytania dotyczące programu FastTrack for Azure

  • Co to jest usługa FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure to program dla klientów, który pomaga im w skutecznym, szybkim i efektywnym projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc inżynierów platformy Azure w zakresie sprawdzonych rozwiązań i zalecanej architektury.

  • Jak działa program FastTrack for Azure?

   Najpierw nominujesz kwalifikującego się klienta do rozważenia. Jeśli klient zostanie zaakceptowany do programu, pracujesz razem z nim i z menedżerem programu FastTrack for Azure w celu określenia uczestników projektu, zwalidowania wizji klienta, zdefiniowania celów i wymagań oraz oceny potrzeb dotyczących architektury dla rozwiązania klienta na platformie Azure. Po zakwalifikowaniu projektu inżynierowie platformy Azure dołączą do projektu i będą towarzyszyć postępom prac — od stworzenia możliwości do wdrożenia rozwiązania.

  • Gdzie jest dostępny program FastTrack for Azure?

   Usługa FastTrack for Azure oferuje bezpośrednią pomoc dla kwalifikujących się klientów w następujących obsługiwanych obszarach geograficznych*: Algieria, Angola, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Kamerun, Kanada, Chile, Kolumbia, Republika Konga, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej (Côte d’Ivoire), Egipt, Etiopia, Dania, Dominikana, Ekwador, Salwador, Finlandia, Francja, Niemcy, Ghana, Gwatemala, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Jordania, Kenia, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Libia, Malezja, Mauritius, Meksyk, Maroko, Myanmar, Holandia, Nowa Zelandia, Nigeria, Norwegia, Oman, Autonomia Palestyńska, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, Portugalia, Portoryko, Katar, Rwanda, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Szwajcaria, Tanzania, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela, Wietnam, Jemen, Zambia i Zimbabwe.

   Planowane jest rozszerzenie programu na inne regiony. Zostaną one podane tuż przed datami uruchomienia.

   *Obsługa lokalnych języków zależy od dostępności zasobów.

  • Czy z usługami programu FastTrack for Azure jest powiązany koszt?

   Nie, usługi FastTrack for Azure są świadczone bezpłatnie.

  • Jak klienci są kwalifikowani do programu FastTrack for Azure?

   Aby się zakwalifikować, trzeba spełnić wszystkie poniższe kryteria:

   • Dostępność programu FastTrack for Azure w danym regionie.
   • Wyznaczony projekt obsługiwany przez program FastTrack for Azure — zdefiniowane obciążenie do wdrożenia — który w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia asysty w ramach programu FastTrack for Azure wygeneruje przyrostowe opłaty za użycie platformy Azure wynoszące co najmniej $5000 miesięcznie.
   • Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.
  • Co może zostać zakwalifikowane jako projekt platformy Azure?

   Projekt platformy Azure to co najmniej jedno rozwiązanie platformy Azure, czyli grupa usług platformy Azure, aplikacji innych firm oraz pokrewnych produktów, które ułatwia spełnienie typowych potrzeb i obsługę typowych scenariuszy biznesowych wdrożonych w środowisku produkcyjnym. Aby zapoznać się z pełną listą rozwiązań obsługiwanych w ramach programu FastTrack for Azure, zobacz najnowsze informacje dotyczące programu FastTrack for Azure.
  • Jak możemy zaplanować nasze projekty platformy Azure, aby spełniały wymagania kwalifikacji programu FastTrack for Azure?

   Miesięczny koszt proponowanego projektu można oszacować za pomocą kalkulatora cen platformy Azure i przykładowych scenariuszy. Przykładowe scenariusze pokazują, jak z użyciem platformy Azure sprostać konkretnym wyzwaniom biznesowym lub technicznym. Każdy scenariusz jest oparty na rzeczywistym przypadku i zawiera opis składowych kosztu wymaganego rozwiązania, stanowiąc prosty i czytelny przewodnik przyspieszający wdrażanie.
  • Jakie kompetencje musimy mieć, aby zaangażować się w program FastTrack for Azure?

   Aby uczestniczyć w programie FastTrack for Azure, musisz mieć kompetencje dotyczące platformy w chmurze w celu zademonstrowania praktycznego doświadczenia z zakresu dostarczania rozwiązań dobrej jakości na platformie Azure, pomagając klientowi w osiągnięciu sukcesu. Jeśli nie masz kompetencji dotyczących platformy w chmurze, dla przesłanych nominacji jest wymagane dodatkowe zatwierdzenie.

  • Co możemy zrobić, jeśli nasza nominacja nie spełnia kryteriów kwalifikacji programu FastTrack for Azure?

   Jeśli nominacja nie spełnia kryteriów kwalifikacji, skorzystaj z korzyści pomocy technicznej dla przedsprzedaży i wdrażania dostępnej za pośrednictwem członkostwa dla partnerów firmy Microsoft, która ułatwia stworzenie rozwiązań platformy Azure dla klienta.

  • Czy klienci usługi Azure Government kwalifikują się do programu?

   Tak. Program FastTrack for Azure jest dostępny dla kwalifikujących się klientów komercyjnych oraz instytucji rządowych.
  • Jak możemy nominować naszych klientów?

   Aby nominować klienta, wypełnij formularz nominacji. Po wypełnieniu formularza zespół programu FastTrack for Azure przejrzy Twój wniosek i skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

  • Co dzieje się po przesłaniu nominacji klienta?

   Menedżer programu FastTrack for Azure skontaktuje się z Tobą w celu zweryfikowania nominacji i kryteriów kwalifikacji. Oprócz tego będzie z Tobą współpracować przy planowaniu celów projektu, warunków powodzenia, ról, obowiązków i harmonogramów. Członek zespołu projektowego programu FastTrack for Azure zaplanuje następnie rozmowę z Tobą i klientem w celu omówienia programu i przejrzenia planu projektu.

  • Jak długo jest ważna asysta?

   Czas trwania asysty jest zależny od Twoich potrzeb.

  • Czy inżynierowie i menedżer programu FastTrack for Azure są obecni w lokacji klienta?

   Nie, inżynierowie i menedżerowie programu FastTrack for Azure współpracują z klientem zdalnie.
  • Czy inżynierowie platformy Azure wdrażają rozwiązanie klienta?

   Nie. Program FastTrack for Azure to usługa doradcza, w ramach której inżynierowie wyłącznie doradzają w sprawie rozwiązań platformy Azure oraz zapewniają zdalne wsparcie podczas wdrożenia.
  • Czy program FastTrack for Azure obejmuje fundusze na wdrożenie?

   Nie. Program FastTrack for Azure nie udostępnia żadnych funduszy. Możesz połączyć inwestycje w inne zasoby partnera firmy Microsoft, programy i zachęty, jeśli mają zastosowanie i są wymienione w warunkach i postanowieniach każdego programu.

  • Jakie zagadnienia wykraczają poza zakres programu FastTrack for Azure?

   Program FastTrack for Azure nie obejmuje obszarów takich jak:

   • Pracuj na miejscu, o ile w ramach wyjątku nie uzgodniono inaczej.
   • Pisanie kodu lub skryptu.
   • Wdrażanie rozwiązań.
   • Dostarczanie elementów związanych z architekturą.
   • Aktywowanie subskrypcji platformy Azure.
   • Uzyskiwanie dostępu do subskrypcji klientów.
   • Kontrola nad sesjami asysty.
   • Świadczenie pomocy związanej z platformą Microsoft 365.
  • Kiedy powinniśmy nominować klientów do programu FastTrack for Azure?

   Program ułatwia tworzenie i wdrażanie rozwiązań platformy Azure. Nie służy do określania wizji projektu. Udział w programie można rozpocząć dopiero mając projekt platformy Azure, który spełnia kryteria.

  • Jaki jest nasz zakres odpowiedzialności w ramach programu FastTrack for Azure?

   Gdy klient jest zaangażowany w program FastTrack for Azure, musisz brać udział we wszystkich interakcjach z nim, przydzielać wewnętrzne zasoby na potrzeby pisania kodu i skryptów oraz opracowywać elementy dostarczane architektury, a także wdrożyć rozwiązanie w środowisku produkcyjnym.

  • Za co odpowiadają inżynierowie programu FastTrack for Azure?

   Inżynierowie platformy Azure przeglądają rozwiązanie i projekt architektury, udzielając wskazówek technicznych i operacyjnych. Zespół dzieli się też wiedzą techniczną, w tym próbkami i szablonami kodu. Inżynierowie platformy Azure nadzorują weryfikację koncepcji oraz wdrożenia testowe/produkcyjne, jednocześnie towarzysząc przy tych działaniach. Korzystają także z doświadczeń klienta i partnera, przekazując opinię grupom produktów platformy Azure. Inżynierowie platformy Azure nie przeglądają ani nie opracowują kodu źródłowego, nie zarządzają subskrypcjami ani nie wdrażają rozwiązania w dzierżawach ani środowiskach Twoich klientów na platformie Azure.

  • Czy możemy połączyć wiele programów partnerskich i ofert na potrzeby programu FastTrack for Azure?

   Tak. Możesz łączyć wiele zasobów partnerów, programów i zachęt od firmy Microsoft, aby ułatwić klientom wdrażanie rozwiązań platformy Azure. Na przykład kwalifikujący się partnerzy mogą użyć programów Microsoft Azure Planning Services (AZDPS), Signature Cloud Support, Technical Presales and Deployment Services i innych, jeśli spełniają one warunki i postanowienia oferty.

  • Czym różnią się programy FastTrack for Azure i FastTrack for Microsoft 365?

   O ile oba programy ułatwiają klientom pewne dotarcie do chmury, programy FastTrack for Azure i Microsoft 365 mają inne modele i warunki uczestnictwa. Program FastTrack for Azure opiera się na nominacjach, ma kryteria kwalifikacji i jest obsadzony przez pełnoetatowych inżynierów platformy Azure i menedżerów programu. W programie FastTrack for Azure Ty i Twoi klienci macie kontakt bezpośrednio z firmą Microsoft.

  • Gdzie możemy znaleźć aktualne informacje o platformie Azure?

   Zasubskrybuj powiadomienia platformy Azure, aby uzyskiwać informacje o aktualizacjach i ogłoszenia.

  • Czy niezależni dostawcy oprogramowania mogą angażować się w program FastTrack for Azure?

   Tak. Niezależni dostawcy oprogramowania zarejestrowani w programie Microsoft Partner Network nominują się sami do programu FastTrack for Azure.

  • Z kim możemy się kontaktować w przypadku kolejnych pytań?

   Jeśli masz więcej pytań dotyczących programu FastTrack for Azure, skontaktuj się z zespołem partnerów programu FastTrack for Azure.