Przejdź do głównej zawartości

StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

  • Konsoliduj infrastrukturę magazynu
  • Automatyzuj zarządzanie danymi w całym przedsiębiorstwie
  • Przyspieszenie odzyskiwania po awarii i poprawa zgodności
  • Zwiększ elastyczność IT, aby wspierać podstawową działalność biznesową

Konsolidacja infrastruktury magazynu

Usługa Microsoft Azure StorSimple spełnia wymagania aplikacji potrzebujących przede wszystkim wydajności i pojemności, stanowiąc kompletne rozwiązanie magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw. Stanowi on połączenie zalet różnych rozwiązań, ponieważ korzysta z macierzy fizycznych na potrzeby wdrożeń w centrach danych i macierzy wirtualnych na potrzeby środowisk w mniejszych przedsiębiorstwach, takich jak biura zdalne i oddziały, które wymagają magazynów połączonych z siecią (NAS). Infrastruktura na żądanie eliminuje konieczność konfigurowania i utrzymywania drogiego sprzętu lokalnie na potrzeby nowych lub specjalnych projektów. Magazyn lokalny stosowany w celu podniesienia wydajności umożliwia elastyczne lokalne przechowywanie danych w różnych rozmiarach.

Automatyzowanie zarządzania danymi

Magazyn StorSimple automatycznie archiwizuje nieaktywne dane podstawowe ze środowiska lokalnego w chmurze, co pozwala na proste zwiększanie pojemności, dzięki czemu można efektywniej zarządzać wzrostem ilości danych. Możesz wyeliminować konieczność stosowania osobnych infrastruktur kopii zapasowych z migawkami w chmurze, które zapewniają ochronę danych poza siedzibą firmy, oraz konieczność zdalnej replikacji danych w dodatkowym centrum danych z magazynem w chmurze. Koncentruj się na potrzebach biznesowych zamiast na kupowaniu dodatkowej pojemności i utrzymywaniu infrastruktury.

Przyspieszenie odzyskiwania po awarii i poprawa zgodności

Uzyskaj niezawodną i szybką funkcję odzyskiwania po awarii — nawet w przypadku dużych ilości danych. Magazyn StorSimple korzysta z zasad dotyczących oprogramowania zamiast wymiany taśm i pojemności systemu kopii zapasowych, dzięki czemu zapewnia natychmiastową dostępność danych w trakcie częściowego lub pełnego odzyskiwania po awarii. Ogólny czas odzyskiwania aplikacji jest znacznie krótszy, dzięki czemu można zaoszczędzić miliony złotych na kosztach odzyskiwania. Co najważniejsze, magazyn StorSimple pozwala dostosowywać i poprawiać przerwy dzięki testom odzyskiwania danych, a także zapewnia zgodność z firmowymi zasadami dotyczącymi przechowywania danych i odzyskiwania po awarii bez przerywania codziennych operacji w centrum danych.

Zwiększanie elastyczności operacji informatycznych i rozwój firmy

Przyspiesz analizę biznesową i podejmowanie decyzji dzięki innowacyjnej funkcji szybkiego przenoszenia danych z biur zdalnych/brlub oddziałów i centrów danych do chmury. Magazyn StorSimple zwiększa wydajność operacyjną, eliminuje konieczność dokonywania niepotrzebnych zakupów związanych z magazynowaniem z budżetu działu IT oraz znacząco ogranicza nakład pracy działu IT, co pomaga odzyskać godziny pracy administratorów i zmniejszyć koszty związane z magazynowaniem nawet o 60%.

Omówienie magazynu StorSimple

Usługa StorSimple systemu Azure to wydajne, ekonomiczne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie, które eliminuje wiele problemów oraz kosztów związanych z magazynowaniem w przedsiębiorstwie i ochroną danych. Przy użyciu własnościowego urządzenia (urządzenia Azure StorSimple) oraz zintegrowanych narzędzi do zarządzania zapewnia bezpośredni przegląd całego magazynu przedsiębiorstwa, w tym również magazynu w chmurze.

StorSimple 8000 Series

Skorzystaj z lepszego rozwiązania do magazynowania dla przedsiębiorstw. Dzięki połączeniu dysków SSD i tradycyjnych dysków twardych (HDD) z magazynem w chmurze macierze hybrydowe magazynu StorSimple w wersji 8000 korzystają z niedrogiego magazynu w chmurze na potrzeby nieaktywnych danych, a najważniejsze dla firmy dane są przechowywane lokalnie w celu zapewnienia najwyższej wydajności. W ten sposób powstał magazyn w chmurze hybrydowej, który oferuje funkcje magazynu podstawowego, kopii zapasowych, archiwum, zintegrowanej ochrony danych i odzyskiwania po awarii niezależnie od lokalizacji. Połączenie magazynu StorSimple z platformą Microsoft Azure oferuje duże możliwości skalowania infrastruktury magazynu, zapobiega jego nieustannemu rozrostowi oraz pozwala zoptymalizować łączne koszty i wydajność magazynu przedsiębiorstwa. Urządzenie StorSimple w chmurze (w wersji 8010 i 8020) to programowa wersja rozwiązania StorSimple w postaci maszyny wirtualnej działającej na platformie Azure. Urządzenie StorSimple 8010 bazuje na usłudze Azure Storage i maszynach wirtualnych. Jest to doskonała alternatywa dla odzyskiwania pojedynczych elementów. Urządzenie StorSimple 8020 korzysta z usługi Azure Premium Storage i zapewnia odzyskiwanie po awarii oraz uruchamianie aplikacji na platformie Azure przy użyciu urządzenia StorSimple w chmurze.

Macierz wirtualna magazynu StorSimple

W ramach usługi StorSimple poinformowano o publicznej wersji zapoznawczej lokalnej macierzy wirtualnej StorSimple. Jest to wersja rozwiązania StorSimple w formie maszyny wirtualnej instalowanej w lokalizacji zdalnej lub oddziale firmy. To ekonomiczne, proste rozwiązanie dla środowisk mniejszych przedsiębiorstw nadal zapewnia podstawowe zalety rozwiązania magazynu w chmurze hybrydowej StorSimple. Macierz wirtualną StorSimple można pobrać z usługi StorSimple Manager w witrynie Azure Portal i zainstalować na maszynie wirtualnej skonfigurowanej w funkcji hypervisor Hyper-V lub VMware. Macierz wirtualną StorSimple można skonfigurować jako urządzenie NAS (przy użyciu protokołu SMB) lub SAN (przy użyciu technologii iSCSI). Początkowo będzie ona przeznaczona do udostępniania plików, obsługi scenariuszy obejmujących współpracę i pracowników przetwarzających informacje oraz dla niewielkich obciążeń związanych z bazami danych przy użyciu połączenia woluminów lokalnych i podzielonych na warstwy. Macierzą wirtualną StorSimple zarządza się z poziomu usługi StorSimple Manager w witrynie Azure Portal.

Dlaczego warto zaufać usłudze StorSimple?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny rozwiązania StorSimple

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Firmy korzystające z magazynu StorSimple

Callaway
BDO
Mazda
Textron
HKS
Seminole
SKtelecom

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi StorSimple, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie StorSimple o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.