Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

SQL Server Stretch Database

Dynamicznie rozciągaj lokalne bazy danych programu SQL Server na platformę Azure.

  • Skaluj programu SQL Server 2016 za pomocą magazynu w chmurze

  • Uzyskuj dostęp do rozciąganych danych i wykonuj zapytania względem nich w trybie online

  • Używaj z zaawansowanymi funkcjami zabezpieczeń, takimi jak Always Encrypted

  • Spraw, aby klienci mieli dostęp do ciepłych i zimnych danych w niskich cenach

  • Łatwe przenoszenie danych — zmiany zapytań ani aplikacji nie są wymagane

  • Obniż koszty konserwacji i magazynu dla danych lokalnych

 

Spraw, aby ciepłe i zimne dane były dostępne w niskich cenach

Za pomocą funkcji SQL Server Stretch Database możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server 2016 na platformę Microsoft Azure. Inaczej niż w przypadku typowego magazynu zimnych danych, Twoje dane będą zawsze pod ręką. Funkcja Stretch Database umożliwia dłuższe przechowywanie dużych ilości danych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Zamiast skalowania kosztownego magazynu lokalnego możesz rozciągnąć dane do chmury. Usługa Azure Storage może być do 40% tańsza niż rozbudowa magazynu klasy korporacyjnej. W zależności od częstotliwości dostępu do danych wybierz odpowiedni poziom transakcji, a następnie skaluj w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ceny funkcji SQL Server Stretch Database.

Przenoś dane bez zmian w zapytaniach i aplikacjach

Uzyskuj dostęp do danych programu SQL Server niezależnie od tego, czy są to dane lokalne, czy rozciągnięte do chmury. Ty określasz zasady dotyczące miejsca przechowywania danych, a program SQL Server przenosi dane w tle. Tabela jest dostępna online i gotowa do obsługi zapytań. Nie musisz zmieniać istniejących zapytań ani aplikacji — proces jest całkowicie przejrzysty.

Użyj zaawansowanych opcji zabezpieczeń

Użycie funkcji Stretch Database w połączeniu z funkcjąAlways Encryptedprogramu SQL Server umożliwia szyfrowanie danych w ruchu. FunkcjaZabezpieczenia na poziomie wierszai inne zaawansowane funkcje zabezpieczeń programu SQL Server także działają w połączeniu z funkcją Stretch Database, co umożliwia rozszerzanie danych do chmury bez obaw.

Usprawnij konserwację lokalnych danych

Skróć czas lokalnej konserwacji i zmniejsz ślad magazynu przenosząc dane na platformę Azure. Dzięki bazie danych Stretch Database kopie zapasowe lokalnych danych są wykonywane szybciej i łatwiej niż w przypadku skurczonych danych. Tworzenie kopii zapasowej rozciągniętych danych jest automatyczne, co jeszcze bardziej skraca czas poświęcany na konserwację.

Łatwe zarządzanie

Funkcję Stretch Database można włączyć w programie SQL Server Management Studio. Skorzystaj z witryny Azure Portal, aby konfigurować dodatkowe ustawienia i wybierać poziom wydajności oraz skalowania w górę lub w dół odpowiednio do potrzeb i przy zachowaniu kontroli nad kosztami.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Testuj funkcję SQL Server Stretch Database za pomocą bezpłatnego konta Azure