Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Site Recovery

Zapewnij nieprzerwaną pracy firmy dzięki wbudowanej usłudze odzyskiwania po awarii.

Zapewnij sprawne funkcjonowanie swojej firmy nawet podczas poważnych awarii IT. Usługa Azure Site Recovery zapewnia łatwość wdrażania, opłacalność i niezawodność. Wdróż replikację, tryb failover i procesy odzyskiwania za pośrednictwem usługi Site Recovery, aby ułatwić zapewnienie ciągłości działania aplikacji podczas planowanych i nieplanowanych przestojów.

 

Site Recovery to natywne rozwiązanie odzyskiwania po awarii udostępniane jako usługa (DRaaS), a w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service” z 2019 roku firma Microsoft została uznana za lidera wśród dostawców rozwiązań DRaaS na podstawie kompletności wizji i możliwości jej realizowania.

 

 

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Proste wdrażanie i zarządzanie

Skonfiguruj usługę Azure Site Recovery, po prostu replikując maszynę wirtualną platformy Azure do innego regionu świadczenia platformy Azure bezpośrednio z poziomu portalu Microsoft Azure Portal. Usługa Site Recovery to w pełni zintegrowane rozwiązanie, które jest aktualizowane automatycznie po udostępnieniu nowych funkcji platformy Azure. Problemy z odzyskiwaniem można zminimalizować, ustalając kolejność aplikacji wielowarstwowych działających na wielu maszynach wirtualnych. Zapewnij zgodność, testując plan odzyskiwania po awarii bez wpływu na obciążenia produkcyjne ani na użytkowników końcowych. Możesz zapewnić dostępność aplikacji podczas awarii dzięki opcji automatycznego odzyskiwania ze środowiska lokalnego do platformy Azure lub z platformy Azure do innego regionu świadczenia platformy Azure.

Obniż koszty infrastruktury

Obniż koszty wdrażania, monitorowania, stosowania poprawek i utrzymywania lokalnej infrastruktury odzyskiwania po awarii przez wyeliminowanie potrzeby tworzenia i utrzymywania kosztownego dodatkowego centrum danych. Ponadto płacisz tylko za te zasoby obliczeniowe, które są potrzebne do obsługi Twoich aplikacji na platformie Azure.

Zminimalizowanie przestojów dzięki niezawodnemu odzyskiwaniu

W łatwy sposób uzyskuj zgodność z regulacjami branżowymi takimi jak ISO 27001, włączając usługę Site Recovery między osobnymi regionami świadczenia platformy Azure. Skaluj pokrycie do dowolnej liczby aplikacji kluczowych dla działania firmy oraz korzystaj z dostępności i pomocy technicznej usług platformy Azure. Szybko przywróć najnowsze dane dzięki usłudze Site Recovery.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Korzystanie z usługi Azure Site Recovery za pomocą bezpłatnego konta