Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Object Anchors WERSJA ZAPOZNAWCZA

Usługa rzeczywistości mieszanej, która automatycznie dopasowuje i zakotwicza zawartość 3D na obiektach w świecie fizycznym.

Twórz wciągające środowiska rzeczywistości mieszanej

Azure Object Anchors to usługa do obsługi rzeczywistości mieszanej, która pomaga tworzyć rozbudowane, immersyjne środowiska przez automatyczne dopasowywanie zawartości 3D do obiektów fizycznych. Uzyskaj kontekstowe interpretowanie obiektów bez znaczników ani konieczności ręcznego dopasowywania. Zmniejsz ilość technicznej pracy, ogranicz błędy dopasowywania i popraw doświadczenia użytkowników, tworząc aplikacje rzeczywistości mieszanej z wykorzystaniem usługi Object Anchors.

Automatyczne dopasowywanie zawartości 3D do obiektów fizycznych usprawnia tworzenie przewodników i instrukcji

Dopasowywanie zawartości 3D w czasie rzeczywistym bez użycia markerów przekłada się na wydajność

Redukcja liczby błędów dopasowywania zmniejsza koszty

Zastosowanie istniejących modeli 3D pozwala łatwo rozpocząć pracę

Uproszczone opracowywanie szkoleń

Twórz dla pracowników środowiska szkoleniowe z rzeczywistością mieszaną bez konieczności umieszczania znaczników lub ręcznego poprawiania dopasowania hologramów. Po prostu wprowadź swoje modele do usługi Object Anchors, aby oszczędzić czas i skupić się na tworzeniu materiałów szkoleniowych nowej generacji.

Osoba z urządzeniem HoloLens przechodząca szkolenie podczas pracy na maszynie
Dwóch pracowników z zestawami nagłownymi HoloLens pracujących przy samochodzie.

Szczegółowe wskazówki dla pracowników

Uprość proces prezentowania pracownikom serii zadań, korzystając z usług rzeczywistości mieszanej. Łatwo nakładaj zawartość na obiekty fizyczne, na przykład maszynę w hali fabrycznej lub obiekt w magazynie, aby pomóc pracownikom pomyślnie ukończyć zadania z mniejszą liczbą błędów.

Uproszczenie inspekcji wizualnych 3D

Używaj istniejących modeli 3D obiektów w przestrzeni fizycznej, aby lokalizować i śledzić wystąpienia danych obiektów w każdym środowisku. Szybko przeprowadzaj inspekcję wizualną obiektów dzięki zawartości cyfrowej nakładanej w celu wykonania konserwacji lub naprawy bądź zapewnienia zgodności.

Dwie osoby z zestawami nagłownymi HoloLens, patrzące na układ sklepu wyrenderowany w 3D.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja dla usługi Azure Object Anchors

Zapoznaj się z zasobami dla deweloperów

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Object Anchors w wersji zapoznawczej

  • Dzięki usłudze Object Anchors można lokalizować obiekty fizyczne i dopasowywać do nich zawartość 3D bez konieczności stosowania znaczników i ręcznego dopasowywania. Ma to krytyczne znaczenie przy opracowywaniu przewodników i szkoleń z rzeczywistością mieszaną oraz inspekcji 3D.

  • Dla wszystkich, którzy chcą dopasowywać zawartość 3D do obiektów fizycznych w immersyjnych środowiskach. Przykładowo firma Contoso obecnie oferuje środowisko rzeczywistości mieszanej, które przeprowadza pracowników przez zadanie naprawy automatu do kawy. Użytkownik musi ręcznie przeciągać i dopasowywać zasoby do urządzenia. Dzięki usłudze Object Anchors urządzenie i skojarzone części są wykrywane automatycznie. Dopasowywanie następuje bez ręcznej interwencji, więc oszczędza się cenny czas i ogranicza błędy.

  • W tradycyjnych rozwiązaniach oznaczanie i śledzenie zasobów fizycznych w świecie rzeczywistości mieszanej wymaga od użytkownika zastosowania kodów QR, aby urządzenie mogło łatwo znaleźć to, czego szuka. Usługa Azure Object Anchors eliminuje konieczność ręcznego przeciągania i oznaczania tych zasobów we właściwym miejscu, pozwalając wykonywać te zadania algorytmom.

  • Usługa Azure Object Anchors w wersji zapoznawczej obsługuje obecnie urządzenie HoloLens 2.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure