Pomiń nawigację

Integracja narzędzi deweloperskich

Korzystaj ze znanych narzędzi programistycznych bezproblemowo zintegrowanych z platformą Azure

Zestaw narzędzi platformy Azure dla środowiska Eclipse

Zestaw narzędzi Azure Toolkit for Eclipse umożliwia łatwe tworzenie, opracowywanie, konfigurowanie, testowanie i wdrażanie wysoce dostępnych i skalowalnych aplikacji internetowych Java EE i Spring Boot oraz zadań Spark na platformie Azure przy użyciu środowiska projektowego Eclipse działającego w systemach macOS, Linux i Windows. Zawiera on wszystkich kluczowych klientów interfejsów API usług platformy Azure dla języka Java ujawnionych jako biblioteki środowiska Eclipse, w tym zestaw SDK zarządzania platformą Azure, zestaw Storage SDK, zestaw Application Insights SDK oraz sterownik JDBC (Java Database Connectivity) dla usługi SQL Database i programu SQL Server.

Zestaw narzędzi platformy Azure dla środowiska IntelliJ

Twórz, opracowuj, konfiguruj, testuj oraz wdrażaj wysoce dostępne i skalowalne aplikacje internetowe Java, a także zadania Spark i Hadoop na platformie Azure z poziomu środowiska IntelliJ na wszystkich obsługiwanych platformach. Zestaw narzędzi Azure Toolkit for IntelliJ ułatwia wykonywanie tych działań dzięki odpowiednim szablonom i narzędziom dla deweloperów języka Java i użytkowników usługi HDInsight.

Narzędzia platformy Azure dla programu Maven

Platforma Azure zapewnia różnorodne pakiety, wtyczki i narzędzia dla deweloperów języka Java natywnie tworzących usługi platformy Azure i wchodzących z nimi w interakcje za pomocą programu Maven. Dostępni są wszyscy kluczowi klienci interfejsów API usług platformy Azure dla języka Java ujawnieni jako artefakty programu Maven, w tym zestaw SDK zarządzania platformą Azure, zestaw Storage SDK, zestaw Application Insights SDK oraz sterownik JDBC dla usługi SQL Database i programu SQL Server.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure i zintegrowanych narzędzi programistycznych

Zwiększanie transparentności dla klientów dzięki rozwiązaniom typu open source i platformie Azure

Mieszkańcy Holandii zyskują możliwość korzystania z portalu ubezpieczeniowego stworzonego przy użyciu języka Java i działającego na platformie Microsoft Azure

"I think it’s very important that Azure supports open source products and capabilities. It provides me with a lot of flexibility as an architect so I can choose the right solution for the right problem."
Wiljag Denekamp, IT Architect Info Support

Rozwiązywanie trudnych problemów za pomocą kompletnego potoku DevOps

Firma NEC Solution Innovators przechodzi na rozwiązania DevOps bazujące na platformie Microsoft Azure oraz oprogramowaniu typu „open source” i uzyskuje zadziwiające wyniki

"We were confident that if we worked together with Microsoft, we could leap instantly over the hurdles that we had been unable to cross up to that point to adopt DevOps approach with open source technologies."
Toshiyuki Andou, Assistant Manager, Technology Management Headquarters, Agile Development Support Center

Korzystanie z najnowszych i najlepszych narzędzi, aby skrócić czas wprowadzenia na rynek

Firma Cargill tworzy bardziej płodną i bezpieczną platformę na potrzeby innowacji w chmurze publicznej

"Having all our tools available in one environment is an important aspect of Visual Studio Team Services because that helps us accelerate build, test, and release cycles."
Cal Dornbush, Visual Studio Team Services Application Architect

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Rozpocznij tworzenie za pomocą ulubionych narzędzi programistycznych na platformie Azure