Integracja narzędzi deweloperskich

Korzystaj ze znanych narzędzi programistycznych bezproblemowo zintegrowanych z platformą Azure

Zestaw narzędzi platformy Azure dla środowiska Eclipse

Zestaw narzędzi Azure Toolkit for Eclipse umożliwia łatwe tworzenie, opracowywanie, konfigurowanie, testowanie i wdrażanie wysoce dostępnych i skalowalnych aplikacji internetowych Java EE i Spring Boot oraz zadań Spark na platformie Azure przy użyciu środowiska projektowego Eclipse działającego w systemach macOS, Linux i Windows. Zawiera on wszystkich kluczowych klientów interfejsów API usług platformy Azure dla języka Java ujawnionych jako biblioteki środowiska Eclipse, w tym zestaw SDK zarządzania platformą Azure, zestaw Storage SDK, zestaw Application Insights SDK oraz sterownik JDBC (Java Database Connectivity) dla usługi SQL Database i programu SQL Server.

Zestaw narzędzi platformy Azure dla środowiska IntelliJ

Twórz, opracowuj, konfiguruj, testuj oraz wdrażaj wysoce dostępne i skalowalne aplikacje internetowe Java, a także zadania Spark i Hadoop na platformie Azure z poziomu środowiska IntelliJ na wszystkich obsługiwanych platformach. Zestaw narzędzi Azure Toolkit for IntelliJ ułatwia wykonywanie tych działań dzięki odpowiednim szablonom i narzędziom dla deweloperów języka Java i użytkowników usługi HDInsight.

Narzędzia platformy Azure dla programu Maven

Platforma Azure zapewnia różnorodne pakiety, wtyczki i narzędzia dla deweloperów języka Java natywnie tworzących usługi platformy Azure i wchodzących z nimi w interakcje za pomocą programu Maven. Dostępni są wszyscy kluczowi klienci interfejsów API usług platformy Azure dla języka Java ujawnieni jako artefakty programu Maven, w tym zestaw SDK zarządzania platformą Azure, zestaw Storage SDK, zestaw Application Insights SDK oraz sterownik JDBC dla usługi SQL Database i programu SQL Server.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z platformy Azure i zintegrowanych narzędzi programistycznych

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Integracja narzędzi DevOps

Używaj z platformą Azure preferowanych narzędzi DevOps

Rozpocznij tworzenie za pomocą ulubionych narzędzi programistycznych na platformie Azure