Przejdź do głównej zawartości

Azure Databricks

Projektowanie rozwiązań AI przy użyciu analiz opartych na platformie Apache Spark™

Analizy przypadków klientów

Prezentacje podczas konferencji

Przyspieszaj innowacje bazujące na danych z użyciem usługi Azure Databricks

Informacje