Przejdź do głównej zawartości

Internet

Twórz zaawansowane, inteligentne aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj swoje aplikacje internetowe dzięki w pełni zarządzanej platformie bez obciążeń związanych z zarządzaniem infrastrukturą.

Znajdź usługi platformy Azure na potrzeby swoich aplikacji internetowych

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego

Twórz na w pełni zarządzanej platformie, aby korzystać z następujących możliwości:

  • Opracowywanie i wdrażanie aplikacji internetowych w dowolnej skali przy użyciu platform .Net Core, Docker oraz Node.js, języka Java i nie tylko.
  • Szybkie tworzenie i publikowanie witryn z rozbudowaną obsługą programu CMS za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.
  • Przyspieszanie aktualizacji funkcji dzięki wbudowanej funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
App Service
Przyspiesz dostarczanie zawartości o wysokiej przepustowości — od aplikacji i przechowywanej zawartości po przesyłanie strumieniowe wideo — do klientów na całym świecie. Content Delivery Network
  • Kodowanie, przechowywanie oraz przesyłanie strumieniowe wideo i dźwięku na dużą skalę.
  • Dostarczaj emisje wideo oraz wideo OTT.
  • Korzystaj z analizy multimediów, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików wideo.
Media Services
Zaimplementuj w pełni zarządzaną usługę wyszukiwania, która pomaga uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem indeksu, skalowaniem, dostępnością usług i samymi usługami. Azure Cognitive Search
Dodaj do swojej aplikacji internetowej funkcje działające w czasie rzeczywistym, takie jak pokój rozmów, współtworzenie, pulpit nawigacyjny na żywo oraz błyskawiczne rozgłaszanie. Azure SignalR Service
Dodawaj mapy, wyszukiwanie, określanie tras oraz obecne warunki na drodze do swoich aplikacji za pomocą usług geoprzestrzennych. Azure Maps
Zapewnij niezwykle szybkie odpowiedzi DNS i niezwykle wysoką dostępność, aby spełnić wszystkie potrzeby związane z domeną. Azure DNS
Zoptymalizuj dostarczanie z farm serwerów aplikacji, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo aplikacji za pomocą zapory aplikacji internetowych. Application Gateway
Łatwo twórz aplikacje internetowe z obsługą komunikatów w czasie rzeczywistym, używając obiektów WebSocket i wzorca publikacja — subskrypcja. Azure Web PubSub
Optymalizowanie wydajności aplikacji na dużą skalę dzięki wyspecjalizowanej usłudze testowania obciążenia utworzonej dla platformy Azure. Azure Load Testing

Co mówią klienci o uruchamianiu aplikacji internetowych na platformie Azure