Azure Stack HCI — wersja zapoznawcza — rejestracja

Zarejestruj się, aby wziąć udział w ocenie usługi Azure Stack HCI

Odkryj usługę Azure Stack HCI — nowy system operacyjny infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dostarczany w postaci hybrydowej usługi platformy Azure. Obsługuj maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w środowisku lokalnym przy użyciu nowoczesnego oprogramowania HCI o doskonałym stosunku ceny do wydajności, a przy tym korzystaj z istniejących narzędzi, procesów i umiejętności. Korzystaj z rozwiązań platformy Azure we własnym tempie dzięki usługom platformy Azure do monitorowania, tworzenia kopii zapasowych i obsługi zabezpieczeń.

Wypełnij formularz, aby pobrać oprogramowanie wymagane do oceny usługi Azure Stack HCI. Otrzymasz także informacje na temat usługi Azure Stack HCI, w tym dotyczące aktualizacji produktów oraz programu technicznej wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Stack HCI i środowiska oceny.

Wersja do oceny nie obejmuje pomocy technicznej dotyczącej produktów. Oprogramowanie jest udostępniane bezpłatnie w okresie wersji zapoznawczej i nie jest przeznaczone do obsługi obciążeń produkcyjnych.

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Przeczytaj i zaakceptuj oświadczenie o ochronie prywatności oraz postanowienia licencyjne wersji zapoznawczej usługi Azure Stack HCI, aby pobrać wersję próbną.

Oświadczenie o ochronie prywatności: Firma Microsoft jest niezależnym administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z usługi Azure Stack HCI i postępuje z nimi zgodnie z Zasadami zachowania poufności informacji firmy Microsoft.