Rejestracja usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w wersji zapoznawczej rozwiązania Azure Stack HCI

Zarejestruj się, aby ocenić usługę Azure Kubernetes Service (AKS) w rozwiązaniu Azure Stack HCI

  • Łatwiejsza obsługa przenośności aplikacji i zarządzania dzięki spójności z usługą Azure Kubernetes Service
  • Rozszerz działalność na platformę Azure, aby zapewnić elastyczność dzięki możliwościom hybrydowym
  • Uruchamiaj aplikacje bez obaw dzięki wbudowanym zabezpieczeniom dla klastrów Kubernetes
  • Korzystaj ze znanych narzędzi i możliwości w celu zmodernizowania aplikacji systemu Windows

Wypełnij ten formularz, aby pobrać oprogramowanie wymagane do oceny usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI. Otrzymasz także informacje od firmy Microsoft na temat usługi AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI, w tym dotyczące aktualizacji produktów oraz programu technicznej wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej o usłudze AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCI.

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Przeczytaj i zaakceptuj oświadczenie o ochronie prywatności oraz postanowienia licencyjne usługi AKS w wersji zapoznawczej rozwiązania Azure Stack HCI, aby pobrać wersję próbną.

Oświadczenie o ochronie prywatności: Firma Microsoft jest niezależnym administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z usługi Azure Kubernetes Service w rozwiązaniu Azure Stack HCI i postępuje z nimi zgodnie z Zasadami zachowania poufności informacji firmy Microsoft.