Rozwiązania HCI usługi Azure Stack

Uruchamiaj maszyny wirtualne lokalnie i łatwo nawiązuj połączenie z platformą Azure za pomocą rozwiązania infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI)

Kiedy używać usługi Azure Stack HCI

Uruchamianie obciążeń od biura oddziału do urządzeń brzegowych

Zaspakajaj zmieniające się zapotrzebowania oddziałów, sklepów detalicznych i oddziałów terenowych na zasoby IT. Wdrażaj obciążenia brzegowe oparte na kontenerach oraz podstawowe aplikacje biznesowe na maszynach wirtualnych o wysokiej dostępności i korzystaj z usługi Azure Monitor, aby uzyskać globalny widok kondycji systemu.

Obsługa implementacji pulpitu wirtualnego w dużej skali

Korzystaj z usług pulpitu zdalnego, maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności oraz zintegrowanego skalowalnego magazynu, aby obsługiwać implementacje wirtualne na dużą skalę. Połącz pulpity wirtualne z rozwiązaniem do zarządzania aktualizacjami platformy Azure, aby sterować konfiguracją infrastruktury pulpitów wirtualnych przedsiębiorstwa w chmurze.

Uzyskiwanie korzyści wirtualizacji programu Microsoft SQL Server

Wdrażaj skalowalny serwer SQL o wysokiej wydajności działający w infrastrukturze hiperkonwergentnej i zarządzaj nim. Uruchamiaj aplikacje z wysoką dostępnością i elastycznością wirtualizacji podczas korzystania z usług Azure Backup i Azure Blob Storage do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych organizacji.

Stosowanie zaufanej wirtualizacji przedsiębiorstwa

Korzystaj z zabezpieczeń opartych na wirtualizacji i certyfikowanego sprzętu, aby lepiej chronić swoje obciążenia, dla których ważne są zabezpieczenia. Połączenie tej zaufanej infrastruktury z usługą Azure Security Center aktywuje analizę behawioralną i raportowanie w celu pilnowania szybko zmieniających się obciążeń i zagrożeń.

Zwiększanie skali magazynu w poziomie

Połącz niezrównany magazyn i wydajność ze sprawdzonym sprzętem, aby scentralizować udziały plików swojej organizacji. Funkcja Azure File Sync zachowuje elastyczność, wydajność i zgodność lokalnego serwera plików podczas zastępowania starzejącej się sieci magazynowania lub agregowania plików z wielu źródeł.

Klaster Kubernetes ogólnego przeznaczenia

Umożliw automatyczne wdrażanie i skalowanie aplikacji konteneryzowanych oraz zarządzanie nimi, uruchamiając klaster Kubernetes w infrastrukturze hiperkonwergentnej. Skorzystaj z usługi Azure Monitor dla kontenerów, aby zapewnić kompleksowe środowisko monitorowania w celu zrozumienia wydajności i kondycji klastrów od infrastruktury po aplikacje.

Dlaczego warto używać rozwiązania hiperkonwergentnego dla platformy Azure

  • Skonsoliduj tradycyjne aplikacje wirtualne, które muszą być przechowywane lokalnie na standardowych serwerach x86 ze zdefiniowanymi programowo zasobami obliczeń, magazynu i sieci.
  • Uzyskaj wiodącą w branży wydajność maszyn wirtualnych dzięki funkcji Hyper-V i technologii bezpośrednich miejsc do magazynowania z wbudowaną obsługą ekspresowej pamięci trwałej (NVMe), pamięci trwałej i sieci bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA).*
  • Uzyskaj wysoką dostępność dzięki wbudowanej funkcji klastrowania i odporności oprogramowania rozproszonego.
  • Pomóż zapewnić bezpieczeństwo aplikacji i danych za pomocą chronionych maszyn wirtualnych, mikrosegmentacji sieci i natywnego szyfrowania danych w spoczynku i w ruchu.
  • Zarządzaj zawartością za pomocą dowolnych funkcji automatyzacji wiersza polecenia lub użyj rozwiązania Windows Admin Center.

* Nowy rekord branżowy infrastruktury HCI: 13,7 mln operacji we/wy na sekundę w systemie Windows Server 2019 i pamięci trwałej kontrolera domeny Intel® Optane™.

Dowiedz się więcej

Bezproblemowe łączenie z platformą Azure w celu uzyskania rozwiązania hybrydowego

Łatwo zacznij korzystać z chmury na potrzeby zarządzania infrastrukturą hiperkonwergentną dzięki integracji platformy Azure wbudowanej w rozwiązanie Windows Admin Center. Łatwo rozwiniesz umiejętności w zakresie chmury i zintegrujesz obciążenia lokalne dzięki następującym możliwościom:

Azure Arc— umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w dowolnym miejscu i rozszerza zarządzanie platformą Azure na dowolną infrastrukturę.

Azure Site Recovery i Azure Backup — chroń maszyny wirtualne i korzystaj z chmury na potrzeby odzyskiwania po awarii.

Monitor w chmurze — używaj platformy Azure na potrzeby kworum klastra w klastrze trybu failover.

Azure Monitor — śledź aplikacje, sieć i infrastrukturę za pomocą zaawansowanej analizy z użyciem sztucznej inteligencji.

Update Management — zarządzaj maszynami wirtualnymi uruchomionymi w usłudze Azure Stack HCI.

Używanie rozwiązań zweryfikowanych przez firmę Microsoft

Szybko i niezawodnie zacznij korzystać ze zweryfikowanych rozwiązań HCI usługi Azure Stack, które oferują takie same możliwości w zakresie obliczeń zdefiniowanych programowo, magazynu i sieci jak usługa Azure Stack oraz spełniają podobne rygorystyczne wymagania dotyczące weryfikacji.

To oprogramowanie jest dostępne u partnerów dostarczających sprzęt, którzy oferują rozwiązania dla standardowego sprzętu x86 oraz pomoc i obsługę techniczną.

Altos
ASUS
Axellio
bluechip
Cisco
DataOn
Dell EMC
Fujitsu
Gigabyte
H3C
Hewlett Packard
Hitachi
Inspur
Lenovo
NEC Solution Innovators
primeLine Solutions
QCT
Secure Guard
Sugon
Supermicro
Tarox
Thomas Krenn
Western Digital
Zstor Open Storage

Jak kupić rozwiązania HCI usługi Azure Stack

System sprzętowy HCI

Kup zweryfikowany przez firmę Microsoft system sprzętowy (od 2 do 16 węzłów) u preferowanego partnera dostarczającego sprzęt.

Oprogramowanie HCI

Zainstaluj system Windows Server 2019 Datacenter i rozwiązanie Windows Admin Center, korzystając z dokumentacji usługi Azure Stack HCI.

Usługi platformy Azure

Użyj konta platformy Azure, aby dołączyć usługi zarządzania i zabezpieczeń do obciążeń wirtualnych.

Zasoby

Przypadki użycia infrastruktury HCI — oficjalny dokument

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące sposobu uruchamiania niektórych kluczowych obciążeń w usłudze Azure Stack HCI.

Pobierz teraz

Omówienie infrastruktury HCI — oficjalny dokument

Dowiedz się, jak usługa Azure Stack HCI może pomóc w rozpoczęciu podróży do rozwiązań hybrydowych.

Pobierz teraz

Architektura oprogramowania — oficjalny dokument

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami i możliwościami, które zasilają usługę Azure Stack HCI.

Pobierz teraz

Wprowadzenie do rozwiązań HCI usługi Azure Stack

Wykaz usługi Azure Stack HCI