Przejdź do głównej zawartości

Usługę App Service można stosować w przedsiębiorstwach

Możesz opracowywać, testować i uruchamiać aplikacje internetowe w usłudze w chmurze klasy korporacyjnej. Możesz tworzyć aplikacje przy użyciu ulubionego języka (.NET, Java, PHP lub Node.js) i wdrażać je na automatycznie skalowanej platformie. Zadania dotyczące platformy, takie jak obsługa dostępności, konserwacja i instalowanie poprawek, nie są już tak uciążliwe, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na tworzenie doskonałych aplikacji.

  • Chmura dla przedsiębiorstwa — zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa, aplikacje o znaczeniu krytycznym
  • Globalna skala — zoptymalizowane pod kątem dostępności i automatycznego skalowania
  • Zbudowane dla DevOps — opracowane z myślą o elastyczności dzięki ciągłym wdrażaniu

Aktualizacja z myślą o Twoim przedsiębiorstwie

Aplikacje internetowe dla korporacji

Zapewnij świetne usługi swoim pracownikom i partnerom dzięki usłudze Active Directory i prywatnym połączeniom sieciowym. Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi: Visual Studio, Team Foundation Server i Git. Nasza platforma oferowana jako usługa (PaaS, platform as a service) ułatwia tworzenie oprogramowania.

Aplikacje internetowe dla przedsiębiorstw

Zapewnij świetne usługi swoim pracownikom i partnerom dzięki usłudze Active Directory i prywatnym połączeniom sieciowym. Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi: Visual Studio, Team Foundation Server i Git. Nasza platforma oferowana jako usługa (PaaS, platform as a service) ułatwia tworzenie oprogramowania.

Marketing cyfrowy

Możesz osadzić uwierzytelnianie OAuth w kodzie oraz zintegrować je z usługami Facebook i Twitter. Nasze zaawansowane narzędzia do diagnostyki i monitorowania pomagają w utrzymaniu kursu. Za pomocą usługi Traffic Manager możesz rozpowszechniać swój kod do centrów danych na całym świecie.