Przejdź do głównej zawartości

Aplikacje mobilne

Tworzenie i hostowanie wewnętrznej bazy danych dla dowolnej aplikacji mobilnej.

 • Rozgłaszanie powiadomień wypychanych z segmentacją klientów

 • Aplikacje działają w trybie offline i synchronizują zawartość

 • Logowanie jednokrotne w przedsiębiorstwie przy użyciu usługi Azure Active Directory

 • Integracja z serwisami społecznościowymi Facebook, Twitter, Google

  Integracja z serwisami społecznościowymi Facebook, Twitter, Google

 • Wydarzenia i seminaria internetowe dotyczące platformy Azure

  Automatyczne skalowanie na potrzeby obsługi milionów urządzeń

 • Wydarzenia i seminaria internetowe dotyczące platformy Azure

Szybko twórz interesujące aplikacje mobilne

Funkcja Mobile Apps usługi Azure App Service umożliwia łatwe i szybkie tworzenie interesujących aplikacji międzyplatformowych i natywnych dla systemów iOS, Android, Windows oraz Mac, zapisywanie danych aplikacji w chmurze lub lokalnie, uwierzytelnianie użytkowników, wysyłanie powiadomień wypychanych, a także dodawanie niestandardowej logiki zaplecza w języku C# lub Node.js.

Szybkie dodawanie logowania firmowego

Uwierzytelnianie klientów za pomocą usługi Azure Active Directory, bezpieczniejsze nawiązywanie połączeń z zasobami lokalnymi, takimi jak oprogramowanie SAP, Oracle, SQL Server i SharePoint, oraz korzystanie z zalet międzyplatformowych środowisk, takich jak Xamarin i PhoneGap, w celu utworzenia aplikacji klasy korporacyjnej dla pracowników.

Użyj synchronizowania danych offline w celu tworzenia szybko reagujących aplikacji

Twórz odporne aplikacje, które będą pozostawały użyteczne także w razie problemów z siecią. Dzięki temu klienci będą mogli tworzyć i modyfikować dane w trybie offline. Skróć czas reakcji aplikacji, buforując dane serwera lokalnie na urządzeniu. Dzięki funkcji Mobile Apps synchronizowanie między aplikacjami w systemach iOS, Android i Windows będzie przebiegać równie łatwo, jak synchronizowanie natywne.

Zapewnij swoim aplikacjom połączenie z danymi lokalnymi

Platforma Azure umożliwia tworzenie aplikacji mobilnych, które korzystają z danych w Twoim centrum danych. Połączenia hybrydowe platformy Azure oraz sieci VPN zapewniają łatwy oraz bezpieczniejszy dostęp do danych z lokalnych centrów danych lub dowolnego miejsca na świecie.

Emisja spersonalizowanych powiadomień wypychanych do milionów urządzeń w kilka minut

Azure Notification Hubs to aparat obsługi mobilnych powiadomień wypychanych o wysokim stopniu skalowalności, który jest w stanie w ciągu kilku sekund wysłać miliony powiadomień wypychanych do urządzeń z systemem iOS, Android i Windows oraz urządzeń Nokia X. Łatwo dołączaj usługę Notification Hubs do dowolnego istniejącego zaplecza aplikacji hostowanego lokalnie lub na platformie Azure.

Automatyczne skalowanie w celu zaspokojenia potrzeb firmy

Konfigurowanie wbudowanej funkcji automatycznego skalowania usług Mobile Apps oraz Notification Hubs umożliwia spełnienie wszystkich wymagań aplikacji. Możesz zwiększać lub zmniejszać ilość używanych zasobów na podstawie rzeczywistego użycia i płacić tylko za potrzebne zasoby. Dostęp do globalnej sieci centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft umożliwia Ci dotarcie do klientów na całym świecie.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Klienci już korzystający z aplikacji Mobile Apps na platformie Azure

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure