Zabezpieczenia

Wzmocnij zabezpieczenia obciążeń w chmurze dzięki wbudowanym usługom

Szybko chroń dane, aplikacje i infrastrukturę za pomocą wbudowanych usług zabezpieczeń na platformie Azure, w tym niezrównanej analizy zabezpieczeń, która ułatwia wczesną identyfikację szybko zmieniających się zagrożeń, aby można było na nie szybko reagować. Zaimplementuj warstwową, szczegółową strategię obrony dla tożsamości, danych, hostów i sieci. Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w środowiskach chmury hybrydowej.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu zabezpieczeń

Jeśli chcesz... Użyj tego
Ujednolić zarządzanie zabezpieczeniami i włącz zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla obciążeń zarówno lokalnych, jak i w chmurze Security Center
Ochrona kluczy kryptograficznych i innych wpisów tajnych używanych przez aplikacje i usługi w chmurze Key Vault
Chroń swoje zasoby na platformie Azure przed zagrożeniami ze strony ataków typu „odmowa usługi” Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure
Kontroluj i zabezpieczaj wiadomości e-mail, dokumenty i poufne dane udostępniane poza firmę Azure Information Protection
Chroń swoje aplikacje przed typowymi lukami w zabezpieczeniach internetowych dzięki wbudowanej zaporze aplikacji internetowej Application Gateway

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z rozwiązań do zarządzania zabezpieczeniami platformy Azure