Pomiń nawigację

Aplikacje mobilne

Twórz wysokiej jakości aplikacje mobilne oparte na chmurze, aby dotrzeć do klientów na każdym urządzeniu

Szybko twórz interesujące i bezkompromisowe aplikacje systemu Android, iOS i Windows, które będą dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych i umożliwią ci dotarcie do Twoich klientów gdziekolwiek się oni znajdują. Zwiększ możliwości swoich aplikacji dzięki użyciu inteligentnych usług zaplecza. Zwiększ możliwości swoich aplikacji dzięki użyciu inteligentnych usług zaplecza i zautomatyzuj cykl życia tworzenia aplikacji w celu szybszego i bezproblemowego dostarczania rozwiązań.

Znajdź usługi platformy Azure na potrzeby swoich aplikacji mobilnych

Jeśli chcesz... Użyj tego
Dodawaj inteligentne usługi zaplecza, uwierzytelnianie, synchronizację danych offline oraz bezpieczne integracje z systemami w chmurze i systemami lokalnymi App Service
Wysyłaj spersonalizowane powiadomienia wypychane na każdą platformę mobilną z dowolnego zaplecza Notification Hubs
Automatycznie kompiluj, testuj, dystrybuuj, wdrażaj i monitoruj aplikacje dla systemów Android, iOS, Windows i macOS Centrum aplikacji programu Visual Studio
Twórz aplikacje systemu Android, iOS i Windows z natywną wydajnością i interfejsem użytkownika, wykorzystując posiadane umiejętności, zespoły i kod Xamarin
Dodawaj funkcje map, wyszukiwania, wyznaczania tras i informacji o ruchu drogowym do swoich aplikacji za pomocą usług geoprzestrzennych Azure Maps

Co mówią klienci

Firma FOX Sports wygrywa dzięki nowej aplikacji mobilnej

"With Visual Studio Tools for Xamarin, our team went from nothing to having a functional, cross-platform app very, very quickly…. We can add new features, test their UIs in App Center to see what they look like on real iOS and Android devices, see where issues were, and react to those quickly. The development process was fun."
Tom Zentmeyer: wiceprezes ds. technologii i gier, FOX Sports

Agencja cyfrowa zapewnia rozwiązanie w chmurze dla ponad 200 skalowalnych aplikacji mobilnych działających w czasie rzeczywistym

"Push notifications are a big part of our app engagement strategy, and using Azure Notification Hubs gives you a smart, easy way to set these up."
Martin Stava: współzałożyciel ds. technicznych, STRV

Dostarczanie wiadomości z ostatniej chwili skierowanych dla użytkowników

"Our familiarity with the Microsoft .NET platform led us to evaluate the Microsoft Azure App Service, but the really deciding factors were the latter’s Mobile Services toolset, such as push notifications, and its many other powerful but easy-to-use features like auto-scaling."
Wayne Schwebel: architekt oprogramowania/lider zespołu, Nine Entertainment Company