Aplikacje mobilne

Twórz wysokiej jakości aplikacje mobilne oparte na chmurze, aby dotrzeć do klientów na każdym urządzeniu

Szybko twórz interesujące i bezkompromisowe aplikacje systemu Android, iOS i Windows, które będą dopasowane do Twoich potrzeb biznesowych i umożliwią ci dotarcie do Twoich klientów gdziekolwiek się oni znajdują. Zwiększ możliwości swoich aplikacji dzięki użyciu inteligentnych usług zaplecza i zautomatyzuj cykl życia tworzenia aplikacji w celu szybszego i bezproblemowego dostarczania rozwiązań.

Znajdź usługi platformy Azure na potrzeby swoich aplikacji mobilnych

Jeśli chcesz... Użyj tego
Dodawaj inteligentne usługi zaplecza, uwierzytelnianie, synchronizację danych offline oraz bezpieczne integracje z systemami w chmurze i systemami lokalnymi App Service
Wysyłaj spersonalizowane powiadomienia wypychane na każdą platformę mobilną z dowolnego zaplecza Notification Hubs
Automatycznie kompiluj, testuj, dystrybuuj, wdrażaj i monitoruj aplikacje dla systemów Android, iOS, Windows i macOS Centrum aplikacji programu Visual Studio
Twórz aplikacje systemu Android, iOS i Windows z natywną wydajnością i interfejsem użytkownika, wykorzystując posiadane umiejętności, zespoły i kod Xamarin
Dodawaj funkcje map, wyszukiwania, wyznaczania tras i informacji o ruchu drogowym do swoich aplikacji za pomocą usług geoprzestrzennych Azure Maps
Publikowanie interfejsów API w kilka minut, zarządzanie dostępem, uzyskiwanie szczegółowych informacji, dostosowywanie wydajności i skalowanie na żądanie API Management

Co mówią klienci