Pomiń nawigację

Zarządzanie i nadzór

Zarządzanie zasobami w chmurze hybrydowej i ich zabezpieczanie za pomocą narzędzi wbudowanych w platformę Azure

Pobierz wbudowane narzędzia do zarządzania platformą Azure i nadzorowania jej, które pomogą Twoim administratorom systemu i deweloperom zapewnić bezpieczeństwo i zgodność zasobów zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Monitoruj infrastrukturę i aplikacje, aprowizuj i konfiguruj zasoby, aktualizuj aplikacje, analizuj zagrożenia, twórz kopie zapasowe zasobów, zbuduj mechanizm odzyskiwania po awarii, stosuj zasady, automatyzuj procesy, a nawet zarządzaj kosztami — w całym cyklu życia IT.

Narzędzia zarządzania dla monitorowania

Jeśli chcesz... Użyj tego
Uzyskiwanie widoczności stanu składników platformy Azure Azure Monitor
Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze Log Analytics
Używanie aplikacji instrumentacji do diagnozowania problemów z wydajnością Application Insights
Monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią Network Watcher

Narzędzia zarządzania dla konfiguracji

Jeśli chcesz... Użyj tego
Automatyzacja, konfiguracja i automatyzacja zasobów Automation
Uzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacji ułatwiających zarządzanie środowiskiem platformy Azure Azure Advisor
Wdrażanie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi Azure Resource Manager
Tworzenie, utrzymywanie i wywoływanie zaplanowanych prac dla aplikacji Scheduler
Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania lepszej wydajności i dostępności Traffic Manager
Zarządzanie platformą Azure za pomocą wiersza polecenia Cloud Shell
Zarządzanie wdrożonymi rozwiązaniami dla klientów Aplikacje zarządzane platformy Azure
Personalizowanie środowiska platformy Azure i zarządzanie nim Portal Microsoft Azure
Utrzymywanie łączności ze swoimi zasobami na platformie Azure z dowolnego miejsca i o dowolnej porze Aplikacja mobilna platformy Azure

Narzędzia zarządzania dla nadzoru

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zapewnianie przezroczystości wydatków na zasoby w chmurze Zarządzanie kosztami
Ustawianie zasad dla zasobów i monitorowanie zgodności Azure Policy
Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk Azure Blueprints

Narzędzia zarządzania dla zabezpieczeń i ochrony

Jeśli chcesz... Użyj tego
Tworzenie kopii zapasowych zasobów i ochrona przed utratą danych Usługa Azure Backup
Dostarczanie maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności za pomocą wbudowanego odzyskiwania po awarii Azure Site Recovery
Zabezpieczanie zasobów i ochrona przed zagrożeniami Security Center

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z narzędzi zarządzania platformy Azure

Wiodący nowozelandzki uniwersytet daje działowi pomocy technicznej IT możliwość wprowadzania innowacji dzięki zarządzaniu w chmurze

"In the past, if we had a web app that was performing poorly, we would’ve hired an outside vendor to help us. But by using our new monitoring tools, we’re able to get quickly to the root of the problem ourselves. And whenever we make a change, we can monitor it in real time to see the effect. That creates a lot of confidence in our team."
Harry Faas, wicedyrektor obsługi technicznej systemów biznesowych

Firma budowlana przełącza się na usługę tworzenia kopii zapasowej w chmurze w celu zapewnienia lepszej ochrony danych i cięcia kosztów

"Even with the cost of adding a Data Protection Manager server to each jobsite, Azure Backup is cheaper than our previous solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."
Chris Palmer, architekt rozwiązania

Firma ubezpieczeniowa przygotowuje się na najgorsze za pomocą pełnej ochrony przed awarią w chmurze

"By using Azure Site Recovery, we are there for our customers when they need us most. If disaster strikes, instead of our business being disabled for three to five days, we can be running again in minutes, with maximum data loss of less than 30 seconds."
Mauricio Caneda, starszy wiceprezes i dyrektor ds. systemów informatycznych

Zasoby