Pomiń nawigację

Zarządzanie i nadzór

Zarządzanie zasobami w chmurze hybrydowej i ich zabezpieczanie za pomocą narzędzi wbudowanych w platformę Azure

Pobierz wbudowane narzędzia do zarządzania platformą Azure i nadzorowania jej, które pomogą Twoim administratorom systemu i deweloperom zapewnić bezpieczeństwo i zgodność zasobów zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Monitoruj infrastrukturę i aplikacje, aprowizuj i konfiguruj zasoby, aktualizuj aplikacje, analizuj zagrożenia, twórz kopie zapasowe zasobów, zbuduj mechanizm odzyskiwania po awarii, stosuj zasady, automatyzuj procesy, a nawet zarządzaj kosztami — w całym cyklu życia IT.

Narzędzia zarządzania dla monitorowania

Jeśli chcesz Użyj tego
Uzyskiwanie widoczności stanu składników platformy Azure Azure Monitor
Monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią Network Watcher

Narzędzia zarządzania dla konfiguracji

Jeśli chcesz Użyj tego
Automatyzacja, konfiguracja i automatyzacja zasobów Automation
Uzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacji ułatwiających zarządzanie środowiskiem platformy Azure Azure Advisor
Wdrażanie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi Azure Resource Manager
Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami platformy Azure Azure Resource Mover
Tworzenie, utrzymywanie i wywoływanie zaplanowanych prac dla aplikacji Scheduler
Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania lepszej wydajności i dostępności Traffic Manager
Zarządzanie platformą Azure za pomocą wiersza polecenia Cloud Shell
Zarządzanie wdrożonymi rozwiązaniami dla klientów Azure Managed Applications
Personalizowanie środowiska platformy Azure i zarządzanie nim Microsoft Azure Portal
Utrzymywanie łączności ze swoimi zasobami na platformie Azure z dowolnego miejsca i o dowolnej porze Aplikacja mobilna platformy Azure
Precyzyjne i skalowalne zarządzanie klientami przez dostawców usług Azure Lighthouse

Narzędzia zarządzania dla nadzoru

Jeśli chcesz Użyj tego
Zapewnianie przezroczystości wydatków na zasoby w chmurze Azure Cost Management and Billing
Ustawianie zasad dla zasobów i monitorowanie zgodności Azure Policy
Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk Azure Blueprints

Narzędzia zarządzania dla zabezpieczeń i ochrony

Jeśli chcesz Użyj tego
Tworzenie kopii zapasowych zasobów i ochrona przed utratą danych Azure Backup
Dostarczanie maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności za pomocą wbudowanego odzyskiwania po awarii Azure Site Recovery
Zabezpieczanie zasobów i ochrona przed zagrożeniami Security Center

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z narzędzi zarządzania platformy Azure

Zasoby