Internet rzeczy (IoT)

Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury

Połącz swoje urządzenia z chmurą za pomocą elastycznych rozwiązań IoT, które integrują się z istniejąca infrastrukturą. Gromadź niewykorzystane dane i wyciągaj z nich cenne wnioski ułatwiające tworzenie lepszych środowisk użytkownika i generowanie nowych źródeł przychodu.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z kategorii IoT

Jeśli chcesz... Użyj tego
Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT Centrum IoT
Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych chmury na urządzenia brzegowe IoT Edge
Analizowanie strumieni danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Stream Analytics
Rozwijanie sztucznej inteligencji zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach brzegowych Machine Learning
Natychmiastowe badanie i analizowanie danych szeregów czasowych urządzeń IoT Time Series Insights
Natychmiastowe skalowanie magazynu danych za pomocą wielomodelowej usługi bazy danych Azure Cosmos DB
Korzystanie z bezpiecznych, opartych na lokalizacji interfejsów API w celu udostępnienia rozwiązaniom IoT kontekstu geoprzestrzennego Azure Location Based Services
Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę Event Grid
Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu Logic Apps

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z kategorii IoT na platformie Azure

Harmonogram działania dla kategorii IoT na platformie Azure

Azure Cosmos DB—Database account auditing

wtorek, 26 września 2017

Now generally available, Azure diagnostics logs for Azure Cosmos DB will enable users to see logs for all requests made to their respective database account at the individual request level.

  • Teraz dostępne
  • Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB—New metrics and heatmaps

wtorek, 26 września 2017

We’re happy to announce the availability of new metrics and heatmaps in Azure Cosmos DB.

  • Teraz dostępne
  • Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB—Event driven architectures with Change Feed Processor library

czwartek, 24 sierpnia 2017

Build event-driven architectures and receive a real-time stream of database updates with Azure Cosmos DB change feed.

  • Teraz dostępne
  • Azure Cosmos DB