Internet rzeczy (IoT)

Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury

Połącz swoje urządzenia z chmurą za pomocą elastycznych rozwiązań IoT, które integrują się z istniejąca infrastrukturą. Gromadź niewykorzystane dane i wyciągaj z nich cenne wnioski ułatwiające tworzenie lepszych środowisk użytkownika i generowanie nowych źródeł przychodu.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu Internetu rzeczy

Jeśli chcesz... Użyj tego
Korzystanie z w pełni zarządzanego oprogramowania jako usługi dla IoT — bez konieczności posiadania wiedzy o chmurze Azure IoT Central
Dostosowywanie szablonów rozwiązań na potrzeby typowych scenariuszy IoT Akceleratory rozwiązań Azure IoT
Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych chmury na urządzenia brzegowe Azure IoT Edge
Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT Azure IoT Hub
Tworzenie cyfrowego modelu miejsca fizycznego lub zasobów Azure Digital Twins
Eksplorowanie danych szeregów czasowych urządzeń IoT w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie szczegółowych informacji na podstawie tych danych Azure Time Series Insights
Tworzenie i łączenie zapewniających wysokie bezpieczeństwo urządzeń obsługiwanych przez mikrokontrolery Azure Sphere
Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych Azure Maps

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu Internetu rzeczy na platformie Azure