Pomiń nawigację

Internet rzeczy (IoT)

Dostarczaj Internet rzeczy do dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez konieczności zmiany infrastruktury

Połącz swoje urządzenia z chmurą za pomocą elastycznych rozwiązań IoT, które integrują się z istniejąca infrastrukturą. Gromadź niewykorzystane dane i wyciągaj z nich cenne wnioski ułatwiające tworzenie lepszych środowisk użytkownika i generowanie nowych źródeł przychodu.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu Internetu rzeczy

Jeśli chcesz... Użyj tego
Łączenie, monitorowanie i kontrolowanie miliardów zasobów IoT IoT Hub
Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych chmury na urządzenia brzegowe IoT Edge
Tworzenie rozwiązań IoT do analizy przestrzennej następnej generacji Azure Digital Twins
W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury Azure Sphere
Korzystanie z bezpiecznych, opartych na lokalizacji interfejsów API w celu udostępnienia rozwiązaniom IoT kontekstu geoprzestrzennego Azure Maps
Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę Event Grid
Natychmiastowe badanie i analizowanie danych szeregów czasowych urządzeń IoT Time Series Insights
Analizowanie strumieni danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Stream Analytics
Natychmiastowe skalowanie magazynu danych za pomocą wielomodelowej usługi bazy danych Azure Cosmos DB
Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu Logic Apps

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu Internetu rzeczy na platformie Azure

Rolls-Royce i Microsoft współpracują nad tworzeniem nowych możliwości cyfrowych

"With the increase in the volume and velocity of data that we’re looking at, Microsoft Azure IoT Suite has a key part to play in our ability to reliably aggregate data across our customers’ fleets."
Richard Beesley, starszy kierownik ds. architektury przedsiębiorstwa i usług danych

Firma Sandvik Coromant łączy ludzką i cyfrową inteligencję w rozwiązanie do analizy predykcyjnej

"With the solution we have developed with Microsoft, we use the Azure IoT Suite to bring real-time, high-frequency machine data into the cloud and analyze it using Machine Learning algorithms from Cortana Intelligence to optimize the process. The power of these cloud-based services enable us to set up predictive maintenance schedules and set alarms so that we can take a machine offline before it fails."
Nevzat Ertan, dyrektor ds. architektury przedsiębiorstwa i starszy menedżer

Eksperci z branży naftowej wykorzystują uczenie maszynowe do wdrażania analizy predykcyjnej na urządzeniach brzegowych

"One clear business benefit is operator efficiency. By proactively identifying pump problems through edge analytics, companies reduce unplanned downtime, which decreases costs, increases production, and increases the agility of maintenance services."
Fahd Saghir, kierownik ds. rozwiązań dla przemysłu (produkty ropopochodne i gaz)