Pomiń nawigację

Usługi integracji

Bezproblemowo integruj aplikacje, dane oraz procesy Twojego przedsiębiorstwa

Twórz nowe, zintegrowane rozwiązania, które łączą aplikacje i usługi w środowisku lokalnym oraz w chmurze. Zbierz razem swoje biznesowe przepływy pracy, aby były spójne i skalowalne. Uwidocznij swoje interfejsy API dla deweloperów i stwórz możliwości powstania nowych modeli biznesowych.

Oficjalny dokument na temat usługi Azure Integration Services

Integracja aplikacji często wymaga łączenia wielu niezależnych systemów, nierzadko złożonymi metodami. W tym oficjalnym dokumencie wyjaśniono, jak składniki usługi Azure Integration Services — API Management, Logic Apps, Service Bus i Event Grid — współpracują, tworząc pełne rozwiązanie do integrowania aplikacji w chmurze i lokalnych.

Przeczytaj teraz

Znajdowanie potrzebnych narzędzi integracji

Jeśli chcesz... Użyj tego
Twórz przepływy pracy oraz organizuj procesy biznesowe w celu połączenia setek usług w chmurze i usług lokalnych Logic Apps
Połącz lokalne aplikacje i usługi z aplikacjami i usługami w chmurze w celu zaimplementowania bardzo bezpiecznych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów Service Bus
Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla wewnętrznych i zewnętrznych deweloperów w celu użycia ich podczas łączenia z systemami zaplecza hostowanymi w dowolnym miejscu API Management
Połącz obsługiwane usługi platformy Azure z usługami innych firm przy użyciu w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń korzystającej z modelu publikowania/subskrybowania, która upraszcza tworzenie aplikacji opartej na zdarzeniach Event Grid

Integrating your Apps with Azure

Leverage Service Bus, Event Grid, and Logic Apps, as well as API Management to build powerful integration solutions.

Tworzenie rozwiązań integracji hybrydowej za pomocą programu BizTalk Server i usługi Logic Apps

Bezproblemowo integruj lokalne aplikacje, dane i procesy w całym przedsiębiorstwie za pomocą programu BizTalk Server. Ponadto za pomocą usługi Logic Apps możesz rozszerzyć istniejące inwestycje na chmurę.

Odkryj możliwości zapewniane przez program BizTalk Server. Więcej informacji

Zobacz, co klienci robią z usługami integracji platformy Azure

Pionierski model ubezpieczenia automatycznie płaci podróżnym za opóźnione loty

"We were able to get up and running very quickly, expose our APIs, and deliver a product that is very easy for others to consume and onboard"
Alan Wales, starszy architekt rozwiązań, Mienie i wypadki

Platforma bezserwerowa skraca czas wejścia na rynek o dwie trzecie

"Whenever a microservice calls into our serverless Azure platform framework, the Azure API Management gateway acts as a gatekeeper for authentication. This makes any microservice running in the ecosystem highly secure, even legacy services running on Amazon Web Services"
Curtis Johnstone, inżynier

Usługa Linen kieruje zamówienia przez chmurę, aby rozwijać działalność i szybciej rozwiązywać problemy dotyczące zamówień

"With the Azure Logic Apps solution, we have access to much more data and can use Microsoft Power BI to surface all this detail in business-friendly formats."
Eric Sanabia, deweloper systemu