Pomiń nawigację

Usługi integracji

Bezproblemowo integruj aplikacje, dane oraz procesy Twojego przedsiębiorstwa

Twórz nowe, zintegrowane rozwiązania, które łączą aplikacje i usługi w środowisku lokalnym oraz w chmurze. Zbierz razem swoje biznesowe przepływy pracy, aby były spójne i skalowalne. Uwidocznij swoje interfejsy API dla deweloperów i stwórz możliwości powstania nowych modeli biznesowych.

Znajdowanie potrzebnych narzędzi integracji

Jeśli chcesz... Użyj tego
Twórz przepływy pracy oraz organizuj procesy biznesowe w celu połączenia setek usług w chmurze i usług lokalnych Logic Apps
Połącz lokalne aplikacje i usługi z aplikacjami i usługami w chmurze w celu zaimplementowania bardzo bezpiecznych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów Service Bus
Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla wewnętrznych i zewnętrznych deweloperów w celu użycia ich podczas łączenia z systemami zaplecza hostowanymi w dowolnym miejscu API Management
Połącz obsługiwane usługi platformy Azure z usługami innych firm przy użyciu w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń korzystającej z modelu publikowania/subskrybowania, która upraszcza tworzenie aplikacji opartej na zdarzeniach Event Grid

Tworzenie rozwiązań integracji hybrydowej za pomocą programu BizTalk Server i usługi Logic Apps

Bezproblemowo integruj lokalne aplikacje, dane i procesy w całym przedsiębiorstwie za pomocą programu BizTalk Server. Ponadto za pomocą usługi Logic Apps możesz rozszerzyć istniejące inwestycje na chmurę.

Odkryj możliwości zapewniane przez program BizTalk Server. Więcej informacji

Zobacz, co klienci robią z usługami integracji platformy Azure

Pionierski model ubezpieczenia automatycznie płaci podróżnym za opóźnione loty

"We were able to get up and running very quickly, expose our APIs, and deliver a product that is very easy for others to consume and onboard"
Alan Wales, starszy architekt rozwiązań, Mienie i wypadki

Platforma bezserwerowa skraca czas wejścia na rynek o dwie trzecie

"Whenever a microservice calls into our serverless Azure platform framework, the Azure API Management gateway acts as a gatekeeper for authentication. This makes any microservice running in the ecosystem highly secure, even legacy services running on Amazon Web Services"
Curtis Johnstone, inżynier

Usługa Linen kieruje zamówienia przez chmurę, aby rozwijać działalność i szybciej rozwiązywać problemy dotyczące zamówień

"With the Azure Logic Apps solution, we have access to much more data and can use Microsoft Power BI to surface all this detail in business-friendly formats."
Eric Sanabia, deweloper systemu

Harmonogram działania dla usług integracji platformy Azure

API DevOps with Azure API Management

czwartek, 7 czerwca 2018

Microsoft is working on guidance, samples, and open source tools that will enable you to automate API deployment to shared environments, and by multiple teams, without interfering with each other.

  • W trakcie opracowywania
  • API Management

OpenAPI v3 support in Azure API Management

czwartek, 7 czerwca 2018

Azure API Management currently supports OpenAPI versions 1.2 and 2.0. Microsoft is in the process of adding support for the recently released OpenAPI version 3 of the specification in both JSON and YAML formats.

  • W trakcie opracowywania
  • API Management

HTTP/2 support in Azure API Management

czwartek, 7 czerwca 2018

HTTP/2 is a major revision of the HTTP protocol focused on performance and efficiency. Microsoft is working on enabling HTTP/2 support on the client-facing side of the gateway.

  • W trakcie opracowywania
  • API Management