Usługi integracji

Bezproblemowo integruj aplikacje, dane oraz procesy Twojego przedsiębiorstwa

Twórz nowe, zintegrowane rozwiązania, które łączą aplikacje i usługi w środowisku lokalnym oraz w chmurze. Zbierz razem swoje biznesowe przepływy pracy, aby były spójne i skalowalne. Uwidocznij swoje interfejsy API dla deweloperów i stwórz możliwości powstania nowych modeli biznesowych.

Znajdowanie potrzebnych narzędzi integracji

Jeśli chcesz... Użyj tego
Twórz przepływy pracy oraz organizuj procesy biznesowe w celu połączenia setek usług w chmurze i usług lokalnych Logic Apps
Połącz lokalne aplikacje i usługi z aplikacjami i usługami w chmurze w celu zaimplementowania bardzo bezpiecznych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów Service Bus
Bezpiecznie publikuj interfejsy API dla wewnętrznych i zewnętrznych deweloperów w celu użycia ich podczas łączenia z systemami zaplecza hostowanymi w dowolnym miejscu API Management
Połącz obsługiwane usługi platformy Azure z usługami innych firm przy użyciu w pełni zarządzanej usługi routingu zdarzeń korzystającej z modelu publikowania/subskrybowania, która upraszcza tworzenie aplikacji opartej na zdarzeniach Event Grid

Tworzenie rozwiązań integracji hybrydowej za pomocą programu BizTalk Server i usługi Logic Apps

Bezproblemowo integruj lokalne aplikacje, dane i procesy w całym przedsiębiorstwie za pomocą programu BizTalk Server. Ponadto za pomocą usługi Logic Apps możesz rozszerzyć istniejące inwestycje na chmurę.

Odkryj możliwości zapewniane przez program BizTalk Server. Więcej informacji

Zobacz, co klienci robią z usługami integracji platformy Azure

Harmonogram działania dla usług integracji platformy Azure

Azure Data Factory new capabilities

wtorek, 26 września 2017

New Azure Data Factory features, now in public preview, will enable you to build hybrid data integration so that you'll be able to create, schedule, and orchestrate your ETL/ELT workflows, at scale, wherever your data lives, including the cloud or any self-hosted network.

  • W wersji zapoznawczej
  • Data Factory

Azure API Management Service updates

wtorek, 19 września 2017

Azure API Management now provides developers with new features to manage the API lifecycle, extend additional capabilities to business applications, and more.

  • Teraz dostępne
  • API Management