Zarządzanie dostępem i tożsamościami (IAM)

Zabezpiecz dostęp do zasobów za pomocą rozwiązań do zarządzania dostępem i tożsamościami na platformie Azure.

Chroń swoje aplikacje i dane na wejściu dzięki rozwiązaniom do zarządzania dostępem i tożsamościami na platformie Azure. Broń się przed złośliwymi próbami logowania i chroń poświadczenia za pomocą kontroli dostępu na podstawie ryzyka, narzędzi do ochrony tożsamości oraz opcji silnego uwierzytelniania — bez wpływu na produktywność.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu tożsamości

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zapewnij funkcje zarządzania dostępem i tożsamościami w środowiskach chmurowych i hybrydowych Azure Active Directory
Chroń dostęp i tożsamości klientów w chmurze oraz zarządzaj nimi za pomocą funkcji zabezpieczeń zarządzania dostępem i tożsamościami Azure Active Directory B2C
Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez wdrażania kontrolerów domeny Azure Active Directory Domain Services

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu tożsamości na platformie Azure

Dowiedz się więcej

Znajdź aplikacje służące do zarządzania dostępem i tożsamościami w witrynie Azure Marketplace.