Pomiń nawigację

DevOps

Szybciej dostarczaj innowacje dzięki prostym, niezawodnym narzędziom do ciągłego dostarczania

Niezależnie od tego, czy Twoja implementacja technologii DevOps to dopiero początek, czy zamierzasz przeprowadzić integrację z już istniejącymi łańcuchami narzędzi i procesami, dzięki technologiom Azure DevOps utworzenie kompleksowego potoku ciągłego dostarczania jest szybsze i bezpieczniejsze. Mniej czasu poświęcasz na konserwację zestawu narzędzi, aby bardziej skoncentrować się na wartości dla klientów. Tworzenie, wydawanie, testowanie i monitorowanie aplikacji w chmurze i aplikacji mobilnych jest proste i niezawodne, jeśli korzystasz z technologii DevOps, które umożliwiają stałe dostarczanie innowacji przy użyciu dowolnego łańcucha narzędzi.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt DevOps

Jeśli chcesz... Użyj tego
Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania Azure DevOps
Tworzenie zaledwie kilkoma kliknięciami pełnego potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) dla dowolnej aplikacji i w dowolnym wdrożonym języku w różnych usługach platformy Azure. Azure DevOps Projects
Automatycznie kompiluj, testuj, dystrybuuj, wdrażaj i monitoruj aplikacje dla systemów iOS, Android, Windows i macOS — wszystko w jednym miejscu Centrum aplikacji programu Visual Studio
Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania lub testowania Azure Lab Services
Wykrywaj, klasyfikuj i diagnozuj wyjątki oraz problemy z wydajnością w aplikacjach i usługach internetowych Application Insights
Tworzenie środowisk w chmurze dzięki szybkiej konfiguracji, szablonom wielokrotnego użycia, zarządzaniu kosztami i integracji z istniejącymi łańcuchami narzędzi Azure DevTest Labs

Korzystaj z narzędzi DevOps, które już znasz

Na platformie Azure możesz używać narzędzi, które już znasz, m.in. Ansible, Chef, Jenkins i Terraform. Otrzymasz wskazówki i przykładowe architektury.

Dowiedz się więcej na temat integracji narzędzi DevOps

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów DevOps na platformie Azure

Wiodąca firma w branży produktów ropopochodnych i gazu skraca czas tworzenia oprogramowania do obsługi globalnej produkcji energii

"Instead of telling people to wait for six months for a new feature, we can give it to them in a few weeks. Our lead cycles are getting much shorter, and we have business stakeholders involved so that our solutions are more aligned with business requirements."
Johan Krebbers, dyrektor ds. technologii IT

Firma Icertis zwiększa bezpieczeństwo opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania umowami przedsiębiorstwa

"The speed and agility of getting our product to market were very important reasons we went with the Microsoft cloud. Time-to-market has been significantly short, compared to what we would have achieved on other cloud platforms."
Monish Darda, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii

Firma GEICO wzmacnia innowacje w zakresie ubezpieczeń w chmurze

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, dyrektor ds. usług w chmurze

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Więcej informacji na temat technologii DevOps

Resource Manager

Wdrażaj zasoby jako grupę i łatwo powtarzaj zadania wdrażania

Azure Monitor

Uzyskuj szczegółowe, aktualne dane monitorowania — wszystko w jednym miejscu

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Log Analytics

Zmieniaj dane dzienników w szczegółowe informacje i działania

Key Vault

Ochrona kluczy kryptograficznych i innych wpisów tajnych używanych przez aplikacje i usługi w chmurze

Blog Microsoft DevOps

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące technologii DevOps od zespołu firmy Microsoft