Narzędzia deweloperskie

Tworzenie i ciągłe dostarczanie aplikacji w chmurze oraz zarządzanie nimi — przy użyciu dowolnej platformy i języka

Platforma Azure oferuje rozbudowany zestaw narzędzi programistycznych przydatnych dla każdego dewelopera korzystającego z dowolnej platformy lub języka na potrzeby dostarczania aplikacji w chmurze. Twórz kod w wybranym języku, korzystając z dużego wyboru zestawów SDK, w pełni funkcjonalnych zintegrowanych środowisk projektowych (IDE) i edytorów oraz zaawansowanych możliwości debugowania i wbudowanej pomocy technicznej platformy Azure. Tworzenie, wydawanie, testowanie i monitorowanie aplikacji w chmurze i aplikacji mobilnych jest proste i niezawodne, jeśli korzystasz z narzędzi DevOps, które umożliwiają stałe dostarczanie innowacji przy użyciu dowolnego łańcucha narzędzi.

Znajdź potrzebne narzędzia programistyczne

Jeśli chcesz... Użyj tego
Udostępnianie kodu, tworzenie i dostarczanie oprogramowania do dowolnego środowiska docelowego z nieograniczoną liczbą repozytoriów Git, konfigurowanie potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) oraz korzystanie ze zwinnego zarządzania pracą Visual Studio Team Services
Tworzenie środowisk w chmurze dzięki szybkiej konfiguracji, szablonom wielokrotnego użycia, zarządzaniu kosztami i integracji z istniejącymi łańcuchami narzędzi Azure DevTest Labs
Uzyskiwanie wglądu w dane z możliwością działania za pośrednictwem zarządzania wydajnością i natychmiastowej analizy Application Insights
Publikowanie, zabezpieczanie i analizowanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi w ciągu minut API Management
Szybsze dostarczanie aplikacji przez automatyzację cyklu życia aplikacji dla systemów iOS, Android, Windows i macOS Centrum aplikacji programu Visual Studio
Korzystanie z zestawów SDK na potrzeby opracowywania aplikacji w chmurze, z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i szerokiego wachlarza innych narzędzi umożliwiających łatwe zarządzanie i interakcję z platformą Azure Narzędzia i zestawy SDK dla deweloperów
Tworzenie w pełni natywnych aplikacji systemów Android, iOS i Windows z uwierzytelnianiem, synchronizacją w trybie offline i powiadomieniami push Xamarin
Przekazywanie i pobieranie obiektów blob, plików, kolejek, tabel oraz jednostek usługi Azure Cosmos DB i zarządzanie nimi z dowolnej platformy Eksplorator magazynu

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z narzędzi programistycznych platformy Azure

Harmonogram działania dla kategorii narzędzia deweloperskie na platformie Azure

Azure API Management Service updates

wtorek, 19 września 2017

Azure API Management now provides developers with new features to manage the API lifecycle, extend additional capabilities to business applications, and more.

  • Teraz dostępne
  • API Management

Xamarin Live Player

poniedziałek, 23 października 2017

We'll soon announce new functionality in preview for Visual Studio and Visual Studio for Mac with Xamarin Live Player, paired with an app available for iOS and Android. This will help developers to start instantly developing and testing their apps.

  • W wersji zapoznawczej
  • Xamarin

Visual Studio App Center

poniedziałek, 26 lutego 2018

Visual Studio App Center will combine multiple services commonly used by mobile developers into a single, integrated product. You'll be able to build, test, distribute, and monitor your mobile apps, and then easily add backend cloud services to scale your app to millions of users on demand.

  • Teraz dostępne
  • Visual Studio Team Services